Katalog over tilskuds- og finansieringsordninger er opdateret

Publiceret 23-04-2010

Kataloget er opdateret pr. 20. april 2010. Samtidig kan du her læse om et par udvalgte ordninger, som netop har indkaldt ansøgninger.

Miljøstyrelsens oversigt over danske og internationale tilskuds- og finansieringsmuligheder til miljøteknologiprojekter er nu opdateret. Oversigten medtager datoer for indsendelse af ansøgninger under de fleste programmer i det meste af 2010. 

I løbet af foråret vil flere programmer indbyde til introduktionsmøder. Oversigten har desuden links til alle programmer. Interesserede kan abonnere på nyheder fra www.ecoinnovation.dk (for tilmelding: se under nyheder) samt direkte fra de fleste programmer. Det er en god idé, at orientere sig om de kommende ansøgningsfrister, da mange ordninger har kun én eller nogle få årlige ansøgningsmuligheder.

Fornyelsesfonden
Samtidig vil vi gøre særligt opmærksom på Fornyelsesfonden, som bl.a. har midler til at støtte markedsmodning af miljøvenlige, grønne løsninger. Fonden kan således gå ind i en fase af processen fra ide til marked som Miljøministeriets ordning om  miljøeffektiv teknologi ikke er rettet imod.  Der er ansøgningsfrist for emner under markedsmodning af miljøvenlige, grønne løsninger den 1. juni 2010 kl. 12.00.

Læs mere om Fornyelsesfonden

ICT-AGRI ERA-NET
Vi vil også gøre opmærksom på ICT-AGRI ERA-NET, der er et samarbejde mellem nationale tilskudsordninger,  der støtter anvendelse af informationsteknologi og robotteknologi for at opnå et mere bæredygtigt landbrug. ICT-AGRI ERA-NET udbyder nu samarbejdsprojekter for godt 3 mio. Euro. Danmark bidrager med 500.000 euro til puljen. 11 EU lande, Schweiz, Israel og Tyrkiet deltager med finansiering. Danmark har en af de største puljer. Der skal være deltagere fra mindst 3 lande. Ansøgningen er en totrinsansøgning med frist 31. maj. 2010 for 1. trin.

Yderligere oplysninger hos Carina Madsen. Direktoratet for Fødevareerhverv.

Om ICT- AGRI ERA-NET

ICT-AGRI (Coordination of European Research within ICT and Robotics in Agriculture and related Environmental Issues) addresses some of the major challenges that the agricultural sector is currently facing: to produce more food of high qual-ity, ensure good working conditions, adhere to animal welfare standards and ensure competitive growth - all the while re-ducing agriculture’s environmental footprint.

ICT, automation and robotics can help address these issues, yet European research and development in the use of ICT in agriculture is fragmented.

The strategic objective of the ICT-AGRI ERA-NET is to coordi-nate European research to ensure that the massive potential of ICT and robotics in the agricultural sector is fully implemented.

Projekter kan vedrøre følgende temaer:

ICT applications may include farm management systems, information systems, monitoring systems, decision support systems, data and knowledge sharing systems, communication protocols, wireless communication, and human-machine coordination and standardisation activities.

Automation and robotics may include autonomous robots, bio-sensors, positional navigation, vision-based navigation, variable rate application, sensor-based process control, human-machine relations and safety.

Application areas may be, but are not restricted to:

  • Arable farming: environmental protection, food safety and quality, sustainable bio-energy production, CO2 emissions, labour demands, chemicals reduction
  • Livestock farming: emissions of gas, dust and germs, environmental protection, animal welfare, disease monitoring, epidemics control, food safety and quality, labour demands
  • Water and soil management: Irrigation optimisation, water saving, soil fertility maintenance, optimal fertilisation, environmental protection, drinking water protection, labour demands
  • Greenhouses: energy use, CO2 emissions, labour demands, pesticide reduction
  • Orchards: irrigation and fertilisation optimisation, labour demands, food safety and quality
  • Post harvest: transport, storage, quality control, sorting, packing