Aftale om ny handlingsplan til fremme af miljøteknologi

Publiceret 06-11-2009

Miljøminister Troels Lund Poulsen har indgået en bred aftale med alle Folketingets partier om 90 mio. kr. til fremme af miljøteknologi.

Miljøminister Troels Lund Poulsen har indgået en bred aftale med alle Folketingets partier om 90 mio. kr. til fremme af miljøteknologi.
Aftalen sætter særlig fokus på fremme af miljøteknologi på områderne vand, affald og luftforurening, hvor miljøudfordringerne er store, og hvor danske virksomheder har gode forudsætninger for at skabe vækst og eksport. Den politiske aftale bygger videre på den indsats, som regeringen igangsatte med handlingsplanen for miljøteknologi i 2007.

Aftalen om miljøeffektiv teknologi er Miljøministeriets bidrag til den samlede opprioritering af grøn teknologi, som regeringen har lagt op til.

I energiaftalen er der afsat en mia. kroner årligt til forskning, udvikling og demonstration af energiteknologi fra 2010. Med aftalen om Grøn Transportpolitik fra 2008 er der afsat 200 mio. til fremme af grøn transportteknologi. Aftalen om Grøn Vækst indebærer, at der oprettes et Grønt Teknologisk Udviklingsprogram, der skal fremme grøn teknologi til landbrugs- og fødevareområdet. I regeringens erhvervsklimastrategi er udspillet, at der afsættes 600 mio. til fremme af klimateknologi, mens Videnskabsministeriet med sin forskningsstrategi FORSK2015, har lagt op til prioritering en lang række grønne forskningssatsninger.