Tilskud til miljøprojekter under LIFE+ 2009 - afleveringsfrist er i år 15. september

Publiceret 23-06-2009

Ansøgningsrunden til EU's program LIFE+ Program 2009 er nu annonceret. Det er 2 måneder tidligere end sædvanligt. LIFE+ programmet støtter demonstrationsprojekter inden for et meget bredt spektrum af miljøtemaer. Frist for aflevering til dansk kontaktpunkt er 15. september 2009.

Ansøgningsrunden til EU's program LIFE+ 2009 er nu annonceret. Det er 2 måneder tidligere end sædvanligt. LIFE+ programmet støtter demonstrationsprojekter inden for et meget bredt spektrum af miljøtemaer.
LIFE+ Miljø skal stimulere private og offentlige aktører til at bidrage til en hurtigere realisering af EU's handlingsplaner på miljøområdet. Klimaproblematikken spiller her en central rolle.
LIFE+ projekter skal have en EU-dimension, men det kan være rent danske projekter i selve demonstrationsfasen. Der ydes 50% tilskud til omkostningerne. Disse kan bl.a. være medarbejdertimer, udstyr, demonstrationsanlæg samt omkostninger til formidling samt til eksterne rådgivere. Der er tale om ret store projekter, typisk med omkostninger på mindst 10 mio. kr. over 2-3 år.
Demonstrationerne skal have nyhedsværdi og et godt potentiale for anvendelse i en velbeskrevet målgruppe, der forventes involveret aktivt i projektet. For private ansøgere gælder, at projektet skal bringe den nye teknologi/løsning tæt på markedet.

Ansøgning skal afleveres til det danske kontaktpunkt senest 15. september 2009. Herefter er det ca. 1 måned til national kvalitetssikring efter ansøgers ønske og behov. Miljøstyrelsen yder service til ansøgere i denne fase.

Den danske ramme - der både dækker rent danske projekter og dansk deltagelse i internationale projekter vil være på mindst 6 mio. euro, hvoraf ca. halvdelen kan gå til miljøprojekter, den anden halvdel er sikret LIFE Natur projekter, der administreres af Skov- og Naturstyrelsen. Den optimale projektstørrelse på Miljøområdet er på ca. 0.6-1,5 mio. euro i tilskud; men der er formelt ikke en øvre grænse, hvis flere lande er involveret.

Læs mere om indkaldelse af ansøgninger og gode råd ved ansøgning på Ecoinnovation's hjemmeside. Her kan interesserede også læse mere om den service, som Miljøstyrelsens Projektservice kan yde interesserede.

Ansøgningsmaterialet kan downloades fra følgende adresse http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm
Interesserede kan få vurderet deres projektidé hos Miljøstyrelsens projektservice inden der bruges for mange ressourcer på ansøgningsarbejde. Ansøgere kan også få gratis vejledning til arbejdet med ansøgningen. Interesserede skal henvende sig på www.ecoinnovation.dk eller til Miljøstyrelsen.