Udkast til ny handlingsplan for miljøeffektiv teknologi er sendt i høring

Publiceret 15-12-2009

Fristen for indsendelse af høringssvar er 11. januar 2010.

Miljøstyrelsen har den 15. december 2009 sendt udkast til ny handlingsplan for miljøeffektiv teknologi i offentlig høring frem til den 11. januar 2010.

Handlingsplanen skal udmønte en politisk aftale, som blev indgået i november 2009, om midler til en miljøteknologisk indsats i perioden 2010-2011. Indsatsen indgår som en integreret del af miljø-, erhvervs- og innovationspolitikken. Målet er, at virksomhederne får de bedste forudsætninger for at skabe nye løsninger.

Handlingsplanen beskriver en fokuseret indsats indenfor miljøområderne luft, vand og affald. Indsatsen omfatter tilskud til udvikling, test og demonstration af nye miljøteknologier, samspillet mellem miljøregulering og investeringer i miljøteknologi, fremme af samarbejde mellem forskere og virksomheder samt muligheder for at give virksomhederne en hjælpende hånd, når de skal ud på det globale marked og præsentere nye løsninger.
Fristen for indsendelse af høringssvar er 11. januar 2010.

Høringssvar skal sendes til Miljøstyrelsen på e-mail: og i emne feltet skal angives: ”Høringssvar fra [part] vedr. handlingsplan for miljøeffektiv teknologi”.

Høringssvar kan også fremsendes pr. brev.

Læs udkast til ny handlingsplan

Evt. spørgsmål om høringen kan rettes til Rasmus Boldsen på tlf. 70 54 43 39.