Nyt EU udbud om styrkelse af Europæisk platform for miljøinnovation

Publiceret 04-08-2009

Udbuddet hører under EU's CIP program og ligger under hovedemnet "Europe INNOVA: European Innovation Platform for Eco-Innovation". Ansøgningsfrist er 25. september 2009

Under EU's CIP program er der indenfor "Europe INNOVA: European Innovation Platform for Eco-Innovation" udbudt to områder, hvor der kan søges tilskud til projekter:

  • Sectoral partnerships for the European Innovation Platform on Eco-Innovation (strand 4 of Europe INNOVA)
  • Strengthening the wider eco-innovation community (strand 6 of Europe INNOVA).

Formålet er at styrke den europæiske platform for miljøinnovation.

Deadline for forslag er d. 25. september 2009.