Katalog over tilskuds- og finansieringsordninger på miljøområdet er opdateret

Publiceret 21-04-2009

Kataloget omfatter udvalgte tilskuds- og finansieringsordninger for projekter med miljø- eller energipotentiale.

Der er i april udarbejdet er nyt og opdateret katalog over  udvalgte tilskuds- og finansieringsordninger for projekter med miljø- eller energipotentiale. Kataloget indeholder en kort beskrivelse af hver ordning og et relevant link, hvis du vil vide mere om den enkelte ordning.

Kataloget omfatter ordninger, der samlet dækker innovationsforløbet fra forskning og udvikling til demonstration og markedsføring. Kataloget dækker de fleste større ordninger i DK, Norden og EU, men er ikke en udtømmende liste.

Find kataloget under <>Finansiering="og" tilskud