EU indkalder ansøgninger om tilskud under CIP Ecoinnovation 2009

Publiceret 24-04-2009

EU's program CIP Ecoinnovation, støtter at miljøeffektive produkter, processer og serviceydelser kommer hurtigere og mere succesfuldt på markedet. Ansøgningsfristen er 10. september 2009.

Der er nu åbnet for nye ansøgninger til EU's program CIP Ecoinnovation, der skal fremme at miljøeffektive produkter, processer og serviceydelser kommer hurtigere og mere succesfuldt på markedet.

Ansøgningsfristen er 10. september 2009.

Programmet er i 2009 på 30 mio. euro. Det sigter især på små og mellemstore virksomheder, men alle kan deltage. Projekterne under programmet skal bidrage til at løsning af et væsentligt miljøproblem i EU. De prioriterede temaer er genanvendelse, bygninger, fødevarer samt "miljøvenligere erhverv og indkøb".

Læs mere om <>indkaldelse="http://www.ec.europa.eu/environment/eco-innovation">www.ec.europa.eu/environment/eco-innovation
I 2008  forsøgte 4 danske ansøgergrupper at kvalificere sig til tilskud, heraf var de 3 succesfulde. De 2 indgår i disse dage kontrakt med EU og forventes at opnå tilskud på samlet ca. 1 mio. euro. Den tredje ansøgergruppe har desværre måttet opgive at gennemføre sit projekt trods medfinansieringsmulighederne fra EU.