7 mio. kr. til fremme af miljøeffektiv teknologi indenfor luft og støj

Publiceret 26-09-2008

Der kan søges om tilskud til udvikling, test og demonstration af nye miljøeffektive teknologier indenfor en række delemner under hovedområderne luft og støj. Ansøgningsfrist er 7. november 2008 kl. 12.

Der kan søges om tilskud til udvikling, test og demonstration af nye miljøeffektive teknologier indenfor en række delemner under hovedområderne luft og støj. Ansøgningsfrist er 7. november 2008 kl. 12.

Det er tredje runde af tilskudsordningen til miljøeffektiv teknologi der er annonceret. I denne annoncerunde er der bl.a. fokus på luftforurening fra skibe og køretøjer, støjisolerende vinduer m.m.

Læs mere

Den næste annoncerunde forventes i midten af oktober. Her vil hovedemnet være Vand.

Spørgsmål kan stilles til Sekretariatet for miljøeffektiv teknologi, Miljøstyrelsen, telefon 72 54 40 00 eller e-mail: