Interessentmøde om udviklingen af certificeringsordning for miljøeffektive landbrugsteknologier

Publiceret 28-10-2008

Miljøstyrelsen inviterer til interessentmøde om udvikling af certificeringsordning for miljøeffektive landbrugsteknologier.

Mødet er foreløbig fastsat til onsdag den 5. november 2008 hos AgroTech i Århus.

Miljøstyrelsen inviterer til interessentmøde om udvikling af certificeringsordning for miljøeffektive landbrugsteknologier.

Mødet er foreløbig fastsat til onsdag den 5. november 2008 kl. 11.00 - 14.30 hos AgroTech, Udkærsvej 15, Skejby, 8200 Århus N.
Læs Læs invitation og program

Deltagelse i mødet er gratis, men da deltagerantallet er begrænset, er tilmelding nødvendig.

Certificeringsordningen indgår som et centralt element i den landbrugsrelaterede del af regeringens handlingsplan for fremme af miljøeffektiv teknologi.

Certificeringsordningen vil i første fase omfatte følgende teknologityper:

  • Luftrensningsteknologi
  • Gyllebehandling med additiver
  • Separationsteknologi (høj og lavtek.)
  • Overdækning til gyllebeholdere
  • Udbringningsteknologi
  • Staldteknologi