Dansk center for test og demonstration af miljøeffektive teknologier er etableret

Publiceret 31-10-2008

Dansk center for miljøteknologiverifikation etableres som et samarbejde imellem 4 teknologiske service virksomheder: DHI, Teknologisk Institut, FORCE Technology og AgroTech, med støtte fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

Det nye center vil styrke den danske teknologiindustri ved at give industrien let adgang til uafhængige beviser for, at deres ny miljøteknologier virker samt være en kvalificeret samarbejdspartner i test og demonstration af miljøeffektive teknologier.

Dansk center for miljøteknologiverifikation etableres som et samarbejde imellem 4 teknologiske service virksomheder: DHI, Teknologisk Institut, FORCE Technology og AgroTech, med støtte fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

Det nye center vil styrke den danske teknologiindustri ved at give industrien let adgang til uafhængige beviser for, at deres ny miljøteknologier virker samt være en kvalificeret samarbejdspartner i test og demonstration af miljøeffektive teknologier.  Frem til udgangen af 2009 skal centret opbygge arbejdsmetoder og faciliteter til at teste teknologier og produkter til reduktion af klimapåvirkning og klimaeffekter.

Teknologiverifikation (Environmental Technology Verification, ETV) er en eftervisning af, at et (nyt) produkt kan leve op til producentens specifikationer

Teknologiverifikation gennemføres af uafhængige verifikationscentre og leverer sammenlignelige og troværdige data for teknologiers ydeevne. Med verifikation af deres (nye) teknologier kan danske virksomheder bevise produkternes effektivitet og øge deres markedsandel. USA, Canada og flere andre lande har allerede etableret ETV ordninger til støtte for deres teknologi producenter og brugere. EU Kommissionen planlægger nu også som en del af deres Environmental Technology Action Plan (ETAP) at etablere en europæisk ordning for teknologiverifikation.

Man kan høre mere om teknologiverifikation mandag d. 24. november 2008 fra kl. 15.00-21.00, hvor Selskabet for Grøn Teknologi & IDAmiljø afholder et arrangement om verifikation af miljø- og klimateknologier inkl. middag i Ingeniørhuset København, lokale 101. Læs mere på http://ida.dk/arrangementer/moedetilmeldingarrangementoversig/Sider/moedetilmeldingogarrangementoversigt.aspx

det nye danske centrer vil sigte imod teknologiområder af betydning for miljø- og klimaudviklingen og med stærke positioner for dansk teknologiindustri:

  • Luftemission
  • Energieffektivitet
  • Alternativ energiproduktion
  • Vandbehandling og -monitering

Innovative teknologier indenfor 8 produktgrupper får mulighed for i 2009 at blive testet og verificeret som en del af centeropbygningen, og centret inviterer derfor danske teknologiudviklere og -producenter til at foreslå produkter til de første verifikationer, for eksempel som led i projekter til test og demonstration af miljøeffektive teknologier.

Yderligere oplysninger kan fås på:
Hjemmesiden www.etv-danmark.dk / www.etv-denmark.com eller ved henvendelse til Christian Grøn, , 45 16 95 70
IDA's Konferecehjemmeside: http://ida.dk/arrangementer/moedetilmeldingarrangementoversig/Sider/moedetilmeldingogarrangementoversigt.aspx