Interessentmøde om udviklingen af certificeringsordning for miljøeffektive landbrugsteknologier

Publiceret 25-11-2008

Miljøstyrelsen inviterer til interessentmøde om udvikling af certificeringsordning for miljøeffektive landbrugsteknologier. Mødet er den 4. december 2008 hos CBMI i Tjele.

Miljøstyrelsen inviterer til interessentmøde om udvikling af certificeringsordning for miljøeffektive landbrugsteknologier.

Mødet er den 4. december 2008 kl. 10.30 - 16.30 hos CBMI, Niels Pedersens Allé 2, Tjele

Læs Invitation til interessentmøde om certificering

Deltagelse i mødet er gratis, men da deltagerantallet er begrænset, er tilmelding nødvendig.

Certificeringsordningen indgår som et centralt element i den landbrugsrelaterede del af regeringens handlingsplan for fremme af miljøeffektiv teknologi.

Certificeringsordningen vil i første fase omfatte følgende teknologityper:

  • Luftrensningsteknologi
  • Gyllebehandling med additiver
  • Separationsteknologi (høj og lavtek.)
  • Overdækning til gyllebeholdere
  • Udbringningsteknologi
  • Staldteknologi