Miljøstyrelsen, Dansk Industri og DHI indbyder til workshop mandag den 7. april 2008 om et EU baseret miljøverifikationssystem

Publiceret 13-03-2008

Workshoppen vil blandt andet informere om den kommende EU ETV ordning og mulighederne i en sådan ordning for teknologiudviklere, myndigheder, verifikationscentre og investorer i Danmark. Workshoppen kan også give input til den danske position i forhold til de kommende EU forhandlinger.

EU-Kommissionen planlægger at opbygge et europæisk system for verifikation af miljøteknologier (Environmental Technology Verification - ETV) med henblik på give nye miljøteknologiske løsninger en bedre markedsadgang. Et udkast til EU's ETV ordning er fremlagt, og det endelige forslag forventes at blive præsenteret i løbet af sommeren 2008 med forventet ikrafttræden fra 2010.

Workshoppen vil informere om den kommende EU ETV ordning og give mulighed for at diskutere, hvordan ordningen kan være til fordel for teknologiudviklere, myndigheder, verifikationscentre og investorer i Danmark. Det er sigtet, at workshoppen skal give input til den danske position i forhold til de kommende EU forhandlinger.

Workshoppen afholdes d. 7. april. kl. 10.00 - 16.00 hos Dansk Industri, H.C. Andersens Boulevard 18, 1787 København V.

Der er plads til max. 50 deltagere. Programmet kan rekvireres hos Karen Schrøder, Dansk Industri, der også modtager tilmeldinger på , inden den 31. marts 2008.