Støtte til markedsudvikling fra EU/CIP

Publiceret 12-06-2008

Husk, der er frist 11. september 2008 for at søge støtte fra EU/CIP - Ecoinnovation til markedsudvikling inden for miljøteknologi. Dette er en ny mulighed for miljøvirksomheder, der oplever barrierer for at afsætte innovative produkter og services i Europa.

Virksomheder kan få støtte fra EU's program CIP Eco-innovation, hvis de har investeret i udvikling af nye produkter, processer, systemer og services, der har veldokumenterede miljøeffekter, men hvor de oplever markedsbarrierer. Ansøgere kan få 50-60 % i tilskud til at gennemføre aktiviteter, der understøtter dansk og europæisk markedsindtrængning.

Det er vigtigt, at de nye løsninger har et velbeskrevet miljøpotentiale i forhold til en europæisk målgruppe i erhvervsliv, byggeri eller blandt private og offentlige forbrugere. Formålet er også, at Europa får en stærkere miljøindustri, og at de deltagende virksomheder får kommerciel succes.

I denne indkaldelse er der 4 prioriterede temaer:

  • Genanvendelse af materialer
  • en innovativ, bæredygtig bygge- og anlægssektor
  • nærings- og nydelsesmiddelindustrien, samt
  • grønne indkøb og bæredygtige erhverv (EMAS, Eco-design, Eco- labelling).

Gode ansøgninger på andre områder kan også komme i betragtning. Projekterne skal understøtte EU's miljømål og lovgivning.

Alle kan få vurderet en projektidé hos CIP's administration. Flere oplysninger og en diskussion af muligheder kan også fås hos Projektservice .

Fristen for indsendelse af ansøgninger er den 11. september 2008 i et særligt elektronisk system.
Du kan læse om temaer for indkaldelsen og andre regler i "Ansøgerinformation om CIP Ecoinnovation"