10 mio. kr. til ny teknologi på kemikalie- og vandområdet

Publiceret 20-06-2008

Danske virksomheder kan søge om at få del i puljen til udvikling, test og demonstration af nye miljøeffektive teknologier på områderne vand og kemikalier. Ansøgningsfrist er 22. august 2008.

Danske virksomheder kan søge om at få del i puljen til udvikling, test og demonstration af nye miljøeffektive teknologier på områderne vand og kemikalier. Ansøgningsfrist er 22. august 2008.

Der er i denne annoncerunde bl.a. fokus på:

  • Substitution af problematiske kemikalier, bl.a. organiske tinforbindelser i plast og alternativer til biocidholdinge bundmalinger.
  • Håndtering af øgede regnvandsmængder og forbedret spildevandsrensning

Læs mere om hvilke delemner, der er prioriteret i Annoncen (åbner ikke i nyt vindue - brug "tilbageknappen").

Læs mere om tilskudsordningen for miljøeffektiv teknologi.

Læs om hvordan du søger tilskud

Den næste annoncerunde forventes i løbet af efteråret 2008. Det forventes at der bliver tale om en opsamlingsrunde indenfor visse af de tidligere udbudte hovedemner: luft, støj, vand og/eller kemikalier.
Tilskudsordning for miljøeffektiv teknologi er en del af regeringens handlingsplan for fremme af miljøeffektiv teknologi.
Spørgsmål kan stilles til Sekretariatet for miljøeffektiv teknologi, Miljøstyrelsen, telefon 72 54 40 00 eller e-mail: