Internethøring om EU system for verifikation af miljøteknologi

Publiceret 10-01-2008

EU Kommissionen har igangsat et projekt om opbygningen af et system til verifikation af miljøeffektive teknologier. Projektet forventes at munde ud i et formelt forslag fra Kommissionen om opbyggelsen af et sådan system - "Environmental Technology Verification system" (ETV).

EU Kommissionen har igangsat et projekt om opbygningen af et system til verifikation af miljøeffektive teknologier. Projektet forventes at munde ud i et formelt forslag fra Kommissionen om opbyggelsen af et sådan system - "Environmental Technology Verification system" (ETV). I den forbindelse har kommissionen efterspurgt synspunkter om et sådan system, og hvordan det kan organiseres. EU har derfor lanceret en internethøring, der er åben indtil 3. februar 2008.

Initiativet er en del af EU's miljøhandlingsplan for fremme af miljøteknologi (ETAP). Et verifikationssystem har til formål at validere teknologileverandørers produktinformationer. Dette skal være med til at mindske den usikkerhed, der ofte kan være forbundet med anvendelsen af nye teknologier og således bidrage til, at nye teknologier får bedre markedsvilkår og kommer hurtigere i anvendelse. På den måde kan systemet være med til at sikre en hurtigere implementering af egnede teknologier til at løse nogle af de miljøproblemer, som vi står overfor.

Det er kommissionens oplæg, at ETV systemet i første fase fokuserer på test og verifikation af teknologier til monitorering og behandlinger af spildevand, jord og grundvand samt til bekæmpelse af luftforurening. Systemet sigter imidlertid principielt på at kunne anvendes overfor alle teknologier, der bidrager til en mindre miljøbelastning.

Her finder du link til EU Environmental Technology Verification