Første udbud af midler til miljøteknologi under CIP forventes i april 2008

Publiceret 22-02-2008

EU’s rammeprogram til fremme af konkurrenceevne og innovation (Competitiveness & Innovation Framework Programme også kaldet CIP) forventes at annoncere første udbud af midler til udviklings- og demonstrationsprojekter om miljøteknologi i april med deadline for projektforslag i september 2008.

EU’s rammeprogram til fremme af konkurrenceevne og innovation (Competitiveness & Innovation Framework Programme også kaldet CIP) forventes at annoncere første udbud af midler til udviklings- og demonstrationsprojekter om miljøteknologi i april med deadline for projektforslag i september 2008.

Det forventede budget for første udbudsrunde lyder på 28 M€.  CIP retter sig især mod små og mellemstore virksomheder. Det omfatter tre særprogrammer, nemlig : "Entrepreneurship and Innovation Programme (EIP)", "Information Communication Technologies Policy support Programme (ICT PSP)" samt "Intelligent Energy Europe (IEE)". Det samlede budget for CIP for hele perioden 2007-2013 er på godt 3,6 mia. €. Heraf vil 60 % gå til Iværksætter- og innovationsprogrammet (EIP), hvoraf 430 M€ er øremærket til Miljøteknologi. Erhvervs- og Byggestyrelsen er koordinator for dette program i Danmark.

Læs endvidere vejledningen om CIP programmet, der kort beskriver, hvordan miljø indgår i CIP samt beskriver sammenhængen med LIFE+