EU's LIFE+ program har op til 20 mill. kr. til danske projekter indenfor en række miljøtemaer

Publiceret 21-08-2008

Danske virksomheder, faglige og industrielle netværk, organisationer og myndigheder kan få del i midlerne fra EU's LIFE+ program. Miljøstyrelsen står for information og vejledning vedr. den del af programmet, der vedrører miljø. Den anden del af programmet vedr. natur varetages af Skov- og Naturstyrelsen.

Danske virksomheder, faglige og industrielle netværk, organisationer og myndigheder kan få del i midlerne fra EU's LIFE+ program.

Miljøstyrelsen står for information og vejledning vedr. den del af programmet, der vedrører miljø. Den anden del af programmet vedr. natur varetages af Skov- og Naturstyrelsen

LIFE+ er et program, der har til formål at støtte projekter, der markant og dokumenteret kan bidrage til realisering af EU's mange miljøplaner og politikker. Der kan bl.a. være tale om demonstrationsprojekter, hvor virksomheder har ideer til at få markedet til at acceptere nye, mindre miljøbelastende løsninger eller etablere nye måder at samarbejde med myndighederne for at nå mere ambitiøse miljø- og klimamål.

Danske ansøgere kan regne med samlet at opnå  knap 20 mio. kr. til miljø-relaterede projekter, hvis der indsendes kvalificerede projekter for dette beløb. Ansøgninger kan indsendes af en enkelt organisation; men nationale eller internationale samarbejdsgrupper vil ofte kunne løse opgaven bedre.

Læs mere om emner, ansøgningsprocedurer, ansøgn ingsfrist, råd og vejledning samt bistand til projektvurdering under LIFE+ på Miljøstyrelsens hjemmeside
Miljøstyrelsens Sekretariat for miljøeffektiv teknologi tilbyder råd og vejledning i forbindelse med ansøgninger til LIFE+ indenfor miljøområdet. Kontakt til  Sekretariatet for miljøeffektiv teknologi, Miljøstyrelsen, telefon 72 54 40 00 eller e-mail:

Interesserede kan få tilsendt dansksproget information om LIFE+. Tilmelding sker ved at sende email med besked til
Læs om LIFE+ på Kommissionens hjemmeside . Der kan man også tilmelde sig nyheder om LIFE.