Gennemførte danske ETV verifikationer

Her kan du se hvilke danske firmaer, der har fået teknologier verificeret via ETV ordningen.

Opdateret 28. marts 2023

Minirenseanlæg fra BioKube A/S

Minirenseanlægget er en teknologi med en kontinuerlig næring af bakterier i spildevandssystemet i perioder med mindre forsyning af spildevand til systemet, hvilket er typisk for sommerhuse i lavsæsonen (dvs. primært i vintermånederne fra oktober til april).

Minirenseanlæg er i EU et standardindustriprodukt, der skal certificeres efter den harmoniserede standard CEN 12566-3 eller 12566-6. På grundlag af denne certificering skal minirenseanlæg CE mærkes. Den harmoniserede standard dækker imidlertid kun minirenseanlæg til brug ved helårshuse. I den certificering, der udføres efter CEN 12566-3 indgår nemlig kun en ferieperiode på 14 dage uden tilledning af spildevand til renseanlægget (og dermed tilledning af næring til biologien). På denne baggrund dækker CE-mærkningen af ​​minirenseanlæg ikke deres brug ved sommerhuse. Ved den gennemførte ETV-verifikation er det verificeret, at et BioKube minirenseanlæg også i sommerhuse efter en nedlukning for vinteren opfylder udledningskravene, straks huset skal tages i brug om foråret.Dette skyldes,  at BioKubes patenterede teknologi med løbende returskyl af renset spildevand til bundfældningstanken sikrer kontinuerlig tilførsel af næring til biologien fra bundfældningstanken også i vinterperioden. 
https://circabc.europa.eu/ui/group/cd5138da-9303-4dec-b82c-bb29409ecdbd/library/b49ce5a1-814f-4e26-b8f0-6ed446c3c762/details 

 

BacTerminator® Dental fra Adept Water Technologies

Teknologien er beregnet til brug i tandlægeklinikker til forebyggelse af levende bakterier og mikroorganismer i vandet og fjernelse af partikler og forebyggelse af skalaen opbygge i vandlinjen.
https://circabc.europa.eu/ui/group/cd5138da-9303-4dec-b82c-bb29409ecdbd/library/9eed807f-cbe1-440d-9267-fcabfcf1574f?p=1&n=0_DESC%modified=10_DESC%

 

CEV Flowregulator fra Mosbæk A/S

Denne teknologi er designet til at regulere strømmen af ​​regnvand under ekstreme regnhændelser. CEV fremmer dannelsen af ​​​​en hvirvelstrøm, der tillader en hurtig stigning til den maksimale udledningsflow.
https://circabc.europa.eu/ui/group/cd5138da-9303-4dec-b82c-bb29409ecdbd/library/fc279732-9713-40de-9f21-f8425515b292?p=1&n=20_DESC%modified

 

Separator til separation af organisk affald fra for-sorteret husholdningsaffald fra Komtec Miljø af 2012 A/S

Processen er en mekanisk forbehandling af separat indsamlet organisk dagrenovation i en biopulpmasse og en fraktion med indhold af ikke-biologisk nedbrydelige materialer som plast, metal, glas. Bio pulp massen kan anvendes til anaerob udrådning.
https://circabc.europa.eu/ui/group/cd5138da-9303-4dec-b82c-bb29409ecdbd/library/eb83cc0a-ad77-4262-8e74-e7b054cfd44b?p=1&n=modified_DESortified

 

Nyt substrat fra JS Trading

Formålet med denne proces er at forædle restproduktet fra biogasproduktion, så det kan bruges til vækstmedie for svampeproduktion.
https://circabc.europa.eu/ui/group/cd5138da-9303-4dec-b82c-bb29409ecdbd/library/e0d7d3d6-2bd3-48e0-8a53-374b746c8a96?p=DESC&n=2102%modified_

 

Separeringsteknologi til slam fra Purfill Aps

PURROT® er udviklet til separering af tørstof fra flydende affald med henblik på at fremme en mere effektiv udnyttelse af tørstoffet til produktion af bioenergi. Samtidig opnås og mere effektiv udnyttelse af de flydende næringsstoffer opnås derved reduceret tab af næringsstoffer til miljøet. PURROT® fungerer uden tilsætning af kemiske tilsætningsstoffer som polymerer og koaguleringsmidler.
https://circabc.europa.eu/ui/group/cd5138da-9303-4dec-b82c-bb29409ecdbd/library/92cfaf56-1c73-4ef8-953b-bc81410a6b47?p=1&n=10&sort=modified_DESC%20%20

 

Re-Match Recycling af kunstgræsbaner, fra Re-Match A/S

Re-Match har udviklet en separationsproces, der gør det muligt at rengøre og genanvende det gamle kunstgræs. Adskillelsen er en mekanisk proces. Det brugte kunstgræs løber gennem flere separationstrin, hvor der bruges både luft og sigtning til at adskillelsen m.fl. De granulerede græsfibre bruges inden for en række andre industrier.

https://circabc.europa.eu/ui/group/cd5138da-9303-4dec-b82c-bb29409ecdbd/library/dd3a412e-7b63-408e-bca4-8e7e8c170561/details

 

Rodzoneanlæg i beholder til behandling af olieforurenet vand i vaskehaller, fra Transform ApS

Teknologien der verificeres, er et rodzoneanlæg med lodret med lodret gennemstrømning med et volumen fra en til kubikmeter, som kan bruges til behandling og afvanding af små mængder olieslam og behandling af olieholdigt spildevand, primært fra tankstationer.Omsætningen af ​​organiske stoffer sker med hjælp fra aerob og anaerob mikrobiel aktivitet i jorden.
https://circabc.europa.eu/ui/group/cd5138da-9303-4dec-b82c-bb29409ecdbd/library/e639ce0c-1d76-4cba-99a5-a8ab821f2d2f?p=1&n=10_DESC%modified

 

UV-desinfektionssystem MR4-350 SS CAN fra UltraAqua A/S

UV-systemet bruges til at beskytte opdrættede fisk mod vandbårne sygdomme, der overføres af indløbsvandet.UV-desinfektionssystemer kan også anvendes til at beskytte det omgivende miljø, og især vilde fisk, mod patogener, der kan være til stede i den opdrættede fisk. Denne verifikation er fokuseret på desinfektion af indløbsvand, da dette er den mest almindelige anvendelse.
https://circabc.europa.eu/ui/group/cd5138da-9303-4dec-b82c-bb29409ecdbd/library/1ebc2f67-21ba-424c-96fe-c41edff24edd/details

  

BIOCAT® biometanering

BIOCAT®-teknologien, består af en biometaneringsenhed, hvor CO2 og H2 omdannes til CH4 og vand i en mikrobiel proces (CO2 + 2H2 => CH4 + 2H2O). BIOCAT®-teknologien omfatter hele anlægget til at omdanne en CO2-rig gas, f.eks. fra et biogasanlæg eller et biogasopgraderingsanlæg til metan, ved at bruge en H2-rig gas, enten produceret ved elektrolyse.
https://circabc.europa.eu/ui/group/cd5138da-9303-4dec-b82c-bb29409ecdbd/library/073a812f-915b-4c1d-a77d-f5b7b94c2574?p&1&n=10modified_

  

INRAY FUELCONTROL®

Teknologien FUELCONTROL® er et målesystem der kører i realtid. Det måler kontinuerligt på kvaliteten af ​​hurtig biobrændsel ved hjælp af røntgenteknologi. Systemet bestemmer fugtkoncentrationen, registrerer fremmedlegemer og kan beregne fremmedstofkoncentrationer og energiindhold, i mens det transporteres på et transportbånd. Systemet producerer brændstofkvalitetsdata i realtid, der kan udnyttes i f.eks. brændstofpriser og procesoptimering.
https://circabc.europa.eu/ui/group/cd5138da-9303-4dec-b82c-bb29409ecdbd/library/da204921-93fd-4e27-b191-bc67bd535417?p=1&n=SCortified&s

 

Alpha Line System (ALS)

Alpha Line systemet er et vandrensningssystem til fjernelse af TSS og CO2, tilsætning af O2 og til sidst omdannelse af ammoniak til nitrat. Sådanne funktioner kan være anvendelige i forskellige systemer, herunder i recirkulerende akvakultursystemer (RAS).
https://circabc.europa.eu/ui/group/cd5138da-9303-4dec-b82c-bb29409ecdbd/library/e0c94eab-e614-475a-8320-4ca073e85a54/details

 

 

 

 

Alle teknologier, der er verificeret fremgaar af EU officielle hjemmeside for ETV  - https://green-business.ec.europa.eu/eu-environmental-technology-verification_en 

Tilbage til information om ETV-ordningen