Nye forretningsmuligheder i Elektronikaffald

Miljøstyrelsen har gennemført en undersøgelse om mulige nye forretningsmuligheder i genanvendelse af elektronikaffald. Undersøgelsen er gennemført af Teknologisk Institut i samarbejde med det Strategiske Samarbejde for genanvendelse af elektronikaffald.

Formålet med projektet har været at skabe en platform for at matche danske kompetencer, teknologier og forretningsmuligheder. I projektet kortlægges potentialet for værdifulde metaller og jordarter i elektronikaffaldet. Desuden kortlæggers de virksomheder og teknologier, som kan identificere, adskille og sortere elektronikaffald. Det kan eventuelt være teknologier, som i dag anvendes i andre brancher. Som afslutning på projektet afsøges, sammen med virksomhederne i det Strategiske Samarbejde, mulige nye forretningsmodeller.

Projektet er afsluttet med udgangen af november 2014 og har resulteret i to rapporter:

1) The Danish WEEE market
Et studie af markeder, aktører og teknologier i behandling af WEEE i Danmark

2) Nye forretningsmuligheder med elektronikaffald
Analyse af værdier, aktører og teknologier med henblik på identificering af forretningsmuligheder ved behandling af elektronikaffald

Undervejs i projektforløbet har der været afholdt en række workshops for yderligere information herom henvises til Sekretariatet for det Strategiske Samarbejde; Jette Bjerre


Baggrund
Konkurrencen om verdens begrænsede ressourcer stiger. EU Kommissionen har peget på en række sjældne metaller og jordarter, som er vitale for den europæiske industri - og sidste ende Europas muligheder for at udvikle sig. Metallerne og jordarterne er ressourcer, der stort set ikke findes naturligt i Europa. Det til kommer, at Kina kontrollerer markedet på en række af disse ressourcer.

Metallerne og jordarterne anvendes især i elektronik og elektriske produkter: fx mobiltelefoner, skærme, fjernsyn, pumper, alarmer, køleskabe, vindmøller mv. Derfor har Europa en strategisk og økonomisk interesse i at genindvinde disse begrænsede ressourcer fra elektronikaffaldet.

Før genindvinding af selve metallerne og jordarterne kan foretages, er det nødvendigt med en god sortering og forbehandling af elektronikaffaldet. Fra den første grove sortering til finsortering af komponenter. Der er forretningsmuligheder i salg til de virksomheder, som genindvinder sorteret elektronikaffald som fx belgiske UMICORE eller svenske Boliden. Men der kan også være forretningsmuligheder i at returnere materialer eller produkter til elektronikproducenter, som har fordel af at få værdifulde dele tilbage i stedet for at købe nyt.

Et forprojekt, Greening of Electronics, http://www2.mst.dk/Udgiv/publications/2012/07/978-87-92779-99-1.pdf  har vist, at der er grund til at tro, at danske virksomheder og danske teknologier har særlige styrker, når det gælder forarbejdning.