Strategisk samarbejde for genanvendelse af elektronikaffald (WEEE)

Formålet med det strategiske samarbejde er at bringe virksomheder, der anvender metaller og kritiske ressourcer, genanvendelsesbranchen og teknologiudviklere sammen om at udvikle løsninger, som kan sikre bedre genanvendelse af elektronikaffald (WEEE).

elektronikaffald 1170-400

Den officielle start på det strategiske samarbejde var en konference afholdt i Eigtveds Pakhus den 3. februar 2014 om fremtidens forretningsmuligheder for genanvendelse af kritiske ressourcer i elektronikaffald med over 80 deltagere. Konferencen var som udgangspunkt rettet mod elektronikproducenter, affaldsbehandlere og teknologiudviklere, men også mange andre aktører var repræsenteret.

Baggrund

Det strategiske samarbejde er finansieret af Program for Grøn Teknologi og er et initiativ i Ressourcestrategien ”Danmark uden affald”. Samarbejdet skal bidrage til, dels at sikre adgang til ressourcerne til glæde for danske high tech og clean tech produktionsvirksomheder, dels at udvikle grøn teknologi, der kan give Danmark en styrkeposition i genvinding af ressourcer, og dermed også et marked for eksport af grønne løsninger.

Forud for etablering af det strategiske samarbejde er der gennemført et forprojekt under Program for Grøn Teknologi, hvor interesse og muligheder for at etablere et strategisk samarbejde er kortlagt bl.a. via interview med elektronikproducenter, affaldsbehandlere og teknologiudviklere. Forprojektet kommer med forslag til bl.a. mål og aktiviteter i samarbejdet. Det er i vid udstrækning disse forslag, som gennemføres i det strategiske samarbejde.

Styregruppe

Styregruppen for partnerskabet består af repræsentanter fra Miljøstyrelsen, DI/ARI, DI-ITEK, Stena Technoworld, Genvindingsindustrien, Ragnsells, DPA-system, HJ Hansen og Dakofa.

 

Ansvarlig myndighed

Miljøministeriet/Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Kontaktpersoner
Anne Nielsen
tlf 72 45 43 10
email Obfuscated Email

Lotte Kau Andersen
tlf 72 54 42 91
email Obfuscated Email

 

Sekretariat

Dakofa
Vodroffsvej 59, 1. sal
1900 Frederiksberg

Kontaktpersoner
Jette Bjerre Hansen
tlf 32 64 61 23
email Obfuscated Email

Annette Mejia Braunstein
tlf 32 64 61 27
email Obfuscated Email