Spildevand i Chongqing provinsen i Kina

Partnerskabet blev etableret i august 2011 og er et samarbejde mellem COWI China, det Danske Konsulat i Chongqing og Miljøstyrelsen. Formålet med partnerskabet er at identificere og udvikle nye miljøvenlige produktionsmetoder til den kinesiske industri på spildevandsområdet i den kinesiske bykommune Chongqing.

spildevand 1170-400

Partnerskabet skal:
• Identificere relevante forurenende virksomheder i Chongqing
• Miljøgennemgang af fem virksomheder, der arbejder med metalbearbejdning overfladebehandling eller tekstilfarvning.
• Identificere potentialet for miljøforbedringer ved vandbesparelser og indførelse af renere teknologi, samt udvælgelse af de teknologier der kan leveres af dansk industri.
• Dokumentation af resultater i datablade på dansk/engelsk og kinesisk for hver industritype som bidrag til Miljøstyrelsens serie af datablade om vand og miljø
• Screening af offentlige renseanlæg i Chongqing med henblik på at identificere et typisk anlæg til afprøvning af energibesparende teknologi, optimering af renseproces og udbygning med nitrat og fosforfjernelse.
• Formidle af resultater i et seminar for hver af de to udvalgte sektorer i forbindelse med Danish Water Days i Chongqing i november 2011.

Baggrund

Vandmiljøet i floderne ved Chongqing er stærkt belastede af den hastige industrialisering, der foregår i Chongqing.  De kinesiske myndigheder er derfor opsatte på at udvikle metoder og teknologi, der kan mindske forureningen af vandmiljøet Chongqing.

Chongqing bykommune ligger ca. midt i Kina med en befolkning på 32 millioner indbyggere på et areal, der er ca. det dobbelte af Danmark. I det bymæssige område bor der estimeret 3,4 millioner (2004), hvilket gør byen til den 10. største i Kina. Chongqing provinsen er et vækstcentrum for Midtkina, og regionen havde i 2010 en imponerede vækstrate på hele 17 %. Chongqing har været et af de vigtigste industricentre i det indre Kina, siden regeringen under den japanske krig flyttede til Chongqing og tog en stor del af strategiske industri med sig. Bygningen af Three Gorges Dam gør det muligt for skibe på 10.000 ton at sejle fra Shanghai til Chongqing,

Ansvarlig myndighed

Miljøstyrelsen, Miljøteknologi

Kontaktperson:
Jens Schultz Hansen
Tel: 72 54 45 22
Mail: Obfuscated Email

Kinapartnerskab Kina

COWI China

Kontaktperson:
Lars Skov Andersen