Partnerskab om anvendelse af sekundavand

Partnerskabet har arbejdet for at identificere oplevede barrierer for at bruge mere sekundavand og kommer med forslag til, hvordan disse barrierer kan overkommes.

I forbindelse med projektet er der endvidere udarbejdet er regneark til brug for en overordnet beregning af økonomien for forskellige typer sekundavandsanlæg.

Link til rapport om partnerskabet