Luftvisionen

Målet med Luftvisionen er, at fordoble eksporten af danske ren luft-teknologier inden 2030.

Luftvisionen blev lanceret af Miljø- og Fødevareministeren i januar 2018 sammen med en række virksomhedsledere. Ambitionen er at Danmark skal være fø­rende på verdensmarkedet i at udvikle og levere løsninger til indsatsen for renere luft. Til gavn for både miljø, sundhed, vækst og beskæftigelse.

Ren luft-teknologierne eller -løsningerne kan grupperes inden for løsninger, der skaber renere luft i byerne, reducerer luftforureningen fra skibsfarten og løsninger, der hjælper virksomheder og anlæg i byer og på landet med at nedsætte luftforureningen fra deres produktion.

Luftvisionen tager afsæt der, hvor Danmark allerede i dag udvikler og eksporterer ren luft-løsninger i verdensklasse. For at realisere luftvisionen vil partnerskabet:

  • Samarbejde om dansk eksport af ren luft-løsninger
  • Gøre Danmark til et udstillingsvindue for innovative ren luft-løsninger
  • Arbejde for effektiv gennemførelse og håndhævelse af international regulering af luftforurening - i Danmark, i EU og globalt
  • Skabe bedre sammenhæng mellem forskning, udvikling og innovation
  • Forbedre kommunikationen om alt det, vi er gode til.

Læs mere på Luftvisionens hjemmeside 


Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til Sekretariatet:

Dansk Miljøteknologi
Kontaktperson: Signe Sonne-Holm
Obfuscated Email

 

Partnerskabet har fået tilskud fra MUDP til sekretariats betjening af indsatsen i 2018.