Grundvand i Shandong Provinsen i Kina

Partnerskabet blev etableret i november 2010 og er et samarbejde mellem Miljøministeriet, GEUS og den Danske Ambassade i Beijing. Partnerskabet skal sikre en platform for, at danske virksomheder kan få afprøvet ny teknologi på grundvandområdet i Kina

grundvand drikkevand 1170-400

Partnerskabet har i første omgang haft aktiviteter i Shandong Provinsen i Kina, herunder identificeret virksomheder, vidensinstitutioner og myndigheder på grundvandsområdet i Kina, samt beskrive gældende regler og regulativer på området. Næste skridt var at kortlægge grundvandsressourcerne og relevante problemstillinger i Shandong.

I løbet af 2011 blev der afholdt seminarer i Kina med deltagelse af danske og kinesiske virksomheder, med henblik på at bringe danske og kinesiske aktører på grundvandsområdet sammen.

Baggrund for samarbejde i Shandong Provinsen

I den Kinesiske Shandong Provins, der ligger i det nordøstlige Kina, er der problemer med grundvandet, hvor saltvand flere steder trænger ind og forurener grundvandet formentlig på grund af overudnyttelse af vandressourcerne, som medfører faldende grundvandstand. Dette er naturligvis et problem da vandet ikke kan drikkes, men også for de dele af erhvervslivet, der skal bruge rent grundvand i produktionen.

De kinesiske myndigheder har stor interesse i at samarbejde med Danmark omkring bedre udnyttelse og beskyttelse af vandressourcerne. Det kinesiske vandressourceministerium og det danske miljøministerium har allerede underskrevet aftaler om samarbejde på vandområdet mellem de to lande (Memorandum of Understanding – underskrevet juni 2010). Den kinesiske vice- vandressourceminister Jiao Yong har selv efterfølgende foreslået, at de kinesiske myndigheder og virksomheder samarbejder med danske virksomheder og myndigheder omkring de problemstillinger, der er i området i Shandong Provinsen.

Fakta om Shandong Provinsen i Kina

Shandong Provinsen ligger ud mod det Gule Hav og er ca. halv så stor som Tyskland i geografisk udstrækning. Til gengæld bor der lidt flere mennesker end i Tyskland – ca. 90 millioner. Største by i provinsen er Qingdao med ca. 7. millioner indbyggere (inklusive opland), som ligger omkring 350 km sydøst fra Beijing.

Shandong Provinsen betegnes i dag som en af Kinas mere velstående provinser og er bl.a. et af landets førende områder inden for produktion af bomuld, samt udvinding af guld og diamanter. Erhvervsmæssigt er det store virksomheder, som dominerer Shandong Provinsen.

Styregruppe

Styregruppen for partnerskabet består af Den Danske Ambassade i Beijing, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) og Miljøministeriet.

 

Ansvarlig myndighed

Miljøstyrelsen, Miljøteknologi

Kontaktperson
Niels Henrik Mortensen
Tel: 72 54 41 63
Mail. Obfuscated Email

 

Sekretariat

Den Danske Ambassade
Beijing