Giftfri rottebekæmpelse

Et nyt partnerskab skal indsamle, analysere og formidle viden om giftfri rottebekæmpelse og pege på muligheder for udvikling og test af teknologier for giftfri rottebekæmpelse.

Antikoagulanter er pt. de eneste godkendte og effektive kemiske bekæmpelsesmidler mod rotter.  Et forskningsprojekt ved Center for Miljø og Energi fra 2015 dokumenterer meget høje koncentrationer af antikoagulanter i næsten alle små rovpattedyr – herunder husmår og ilder - i Danmark. Antikoagulanter virker blodfortyndende og dræber ved at forårsage indre blødninger. I mange små rovpattedyr er koncentrationen så høj, at de kan dø af det.

På grund af den store spredning af antikoagulanter i miljøet har Miljøstyrelsen strammet kravene til brug af antikoagulanter, hvilket skaber behov for andre måder at bekæmpe på.

Der er et presserende behov for at styrke viden om og udvikling af metoder og teknologi til giftfri rottebekæmpelse. Under Miljø- og Fødevareministeriets Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) er der derfor bevilget midler til et partnerskab for at fremme viden om eksisterende giftfri bekæmpelsesmetoder og formidling af disse.

Formål

Formålet med partnerskabet er at

  • indsamle og analysere viden om de tekniske alternativer til giftfri bekæmpelse
  • formidle viden om giftfri bekæmpelse til alle kommuner og rottebekæmpere
  • pege på muligheder for test og udvikling af teknologi til giftfri bekæmpelse
  • udarbejde modeller til test af effektiviteten af de giftfri metoder

Drift af partnerskabet

Partnerskabet, der blev stiftet 28. oktober 2015, drives af en arbejdsgruppe bestående af en repræsentant fra Brancheforeningen for Skadedyrsbekæmpere, en producent af elektroniske fælder, Odense Kommune, 1-2 eksperter samt Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen.

Herudover vil andre bekæmpelsesfirmaer, producenter, kommuner og andre interessenter blive inviteret til at deltage i aktiviteter under partnerskabet.

Bidrag til partnerskabet

Interessenter vil i løbet af 2016 blive inviteret til seminarer og informationsmøder med henblik på udveksling af erfaringer og viden om giftfri rottebekæmpelse. Det første seminar vil blive afholdt 26. maj 2016. Det endelige program for seminaret udsendes i løbet af foråret.

Partnerskabets produkter vil blive lagt på denne hjemmeside. Alle interessenter (bekæmpere, producenter af giftfri bekæmpelsesmetoder, kommuner, andre) kan give input til partnerskabet vedrørende forebyggelse og giftfri bekæmpelse. Dette kan gøres ved at sende inputtene til partnerskabets sekretariat på: Obfuscated Email

Kontaktperson i Miljøstyrelsen: Søren Mark Jensen, Obfuscated Email
Kontaktperson i Naturstyrelsen: John Ejvind Hansen, Obfuscated Email