Nuværende partnerskaber

Partnerskaberne skal bidrage til det overordnede formål for den miljøteknologiske indsats: at skabe nye løsninger eller bringe eksisterende i anvendelse til lokale og globale miljøudfordringer. Partnerskaberne er dermed et væsentligt bidrag til den grønne omstilling.

Partnerskaberne er et strategisk samarbejde mellem relevante aktører, fx virksomheder, myndigheder, organisationer og videninstitutioner, om at:

  • udvikle samspillet mellem regulering og udvikling af miljøeffektiv teknologi,
  • fremme eksport af dansk miljøteknologi, eller
  • styrke den danske miljøteknologiklynge

I menuen til venstre kan du se listen over Miljø- og Fødevareministeriets nuværende partnerskaber.