Partnerskab om renluftløsninger til industrien

Baggrund

Miljøstyrelsen afholdt i juni måned 2015 et møde med deltagere fra kommuner, mindre industrivirksomheder, leverandører af luftrensningsudstyr og relevante organisationer for at drøfte interessen for at etablere et partnerskab for renluftløsninger i mindre industrivirksomheder. På baggrund af mødet besluttede Miljøstyrelsen at etablere et sådant partnerskab. Til at gennemføre opgaven indgik Miljøstyrelsen aftale med FORCE Technology og Dansk Miljøteknologi om at varetage sekretariatet for partnerskabet. Partnerskabet har været et led i indsatsen for at fremme miljøteknologi under Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram.

Formål

Formål med partnerskabet var at:

 • Skabe bedre grundlag for, at industrivirksomhederne kan vælge de renluft løsninger, der er bedst for dem
 • Fremme en mere ensartet regulering af industriens luftforurening på tværs af kommunegrænser
 • Fremme kvaliteten af virksomhedernes ansøgninger om miljøgodkendelse
 • Arbejde for en mere ensartet regulering i EU
 • Skabe et bedre overblik over de miljø- og sundhedsmæssige aspekter af den luftforurening, der er fokus for partnerskabet
 • Fremme innovationssamarbejde om udvikling af bedre renluftløsninger til industrien

Målgruppe

Målgruppen for partnerskabet var især alle der beskæftigede sig med renluftløsninger til mindre industrivirksomheder, men alle med interesse i området var velkomne. Deltagere i partnerksabet har bl.a. været:

 • Virksomheder
 • Kommunale miljømedarbejdere
 • Leverandører af renluftløsninger
 • Ventillationsfirmaer
 • Rådgivere
 • Brancheforeninger

Aktiviteter og resultater

Aktiviteterne under partnerkskabet har omfattet en interviewundersøgelse blandt virksomheder og kommuner for nærmere at afdække behov på området samt forslag til partnerkskabets aktiviteter. Desuden er der afholdt en workshop d. 6. april 2016 i Frericia. Her var bl.a. deltagelse fra kommunale miljømedarbejdere, virksomheder, teknologileverandører og rådgivere. 

På baggrund af workshoppen har partnerskabets følgegruppe prioriteret at indsatsen blev fokuseret på at få udarbejdet en guide, der kan understøtte virksomheder, der skal etablere luftrensning i forbindelse med industrielle processer. 

Guiden er færdiggjort i januar 2018 og udgivet af FORCE Technology. Partnerskabet er afsluttet med udgivelsen af guiden. 

Guide: Valg af filtre til partikler eller olietåge kan findes og downloades gratis via Force Technology hjemmeside

Sekretariat var:

FORCE Technology
Park Allé 345
2605 Brøndby

Kontaktpersoner: Henrik Hassing og Lars Gram
e-mail: Obfuscated Email

Følgegruppe havde deltagelse af:

Morten Løber, Dansk Industri
Tom Elmer, Kommunernes Landsforening
Anne Jensen og Mariane T. Hounum, Miljøstyrelsen
Henrik Hassing, FORCE Technology