Miljøteknologi til vandsektoren i Indien

Partnerskab for miljøteknologi til vandsektoren i Indien var et samarbejde mellem Miljøministeriet, Danish Water Forum (DWF), Den danske Ambassade i Delhi og 6 danske virksomheder: COWI, Danfoss, DHI, Grundfos, Vandcenter Syd og Siemens Turbo Machinery.

Partnerskabet blev indgået i november 2009 som led i implementeringen af regeringens miljøteknologiske handlingsplan (2007-2009), særligt initiativet om eksportfremme og partnerskaber, og som led i opfølgningen på den miljøsamarbejdsaftale, som Indien og Danmark underskrev i september 2009. Aftalen har særligt fokus på kommercielt baseret samarbejde om omkostningseffektive og bæredygtige miljøteknologiske løsninger indenfor vand, luft, håndtering af affald og skadelige kemikalier.

Partnerskabet har fungeret som en ramme for et strategisk samarbejde om at etablere et eller flere demonstrationsprojekter i Indien på spildevandsområdet med fokus på energibesparelser og forbedret rensning (procesoptimering). De mere langsigtede mål med partnerskabet var at bidrage til effektivisering af spildevandsområdet i Indien og lette adgangen for dansk vandteknologi og viden til det indiske marked.

Læs resultaterne af partnerskabet i rapporten "Partnership for Eco-efficient Technology to the Wastewater sector in India, Environmental Project No. 1556, 2014"


Baggrund

Ideen om partnerskabet opstod i forlængelse af et eksportfremstød til Indien i februar 2009, faciliteret af danske WTC, hvor de seks danske virksomheder, DWF og den danske miljøminister deltog i ”Danish-Indian Water Days” i hhv. Mumbai og Delhi. De danske virksomheder oplevede en stor interesse for dansk vandteknologi og viden på vandområdet, og besøg på indiske rensningsanlæg viste, at der er stort potentiale for energibesparelser og forbedret vandrensning (procesoptimering).

Styregruppe

Styregruppen består af Miljøstyrelsen, Den Danske Ambassade (handelskontoret) i Delhi, Danish Water Forum (sekretær), Cowi (repræsentant for konsulenter) og Siemens Turbo Machinery (repræsentant for teknologileverandører).

Ansvarlig myndighed

Miljøministeriet/Miljøstyrelsen
Miljøteknologi
Strandgade 29
1401 Kbh K

Kontaktperson:

Lotte Kau Andersen
Tlf.: 72 54 42 91
E-mail: Obfuscated Email

Sekretariat

Danish Water Forum
Agern Allé 5
2970 Hørsholm
E-mail: Obfuscated Email

Kontaktperson:

Jesper Dannisøe
Tlf: 45 16 95 11
E-mail: Obfuscated Email