Miljøeffektive løsninger til slamhåndtering i Indien

Partnerskab blev etableret i november 2011 med deltagelse af virksomheder, videninstitutioner, forsyninger, organisationer og myndigheder. Partnerskabet er organiseret med en styregruppe bestående af Krüger, Orbicon, Vandcenter Syd, WTC, Danish Water Forum, den danske ambassade i Indien, og Miljøstyrelsen, og et sekretariat, som finansieres af partnerskabsmidler under den miljøteknologiske handlingsplan.

Partnerskabet blev indgået som led i gennemførelse af regeringens handlingsplan for miljøeffektiv teknologi (2010-2011) og som led i opfølgningen på miljøsamarbejdsaftalen mellem Indien og Danmark, der blev underskrevet i september 2009. Aftalen har særligt fokus på kommercielt baseret samarbejde om omkostningseffektive og bæredygtige miljøteknologiske løsninger indenfor vand, luft, håndtering af affald og skadelige kemikalier.

Partnerskabet fungerer som en ramme for et strategisk samarbejde om at bidrage til løsning af aktuelle indiske udfordringer med håndtering af spildevandsslam og afsætning af danske løsninger indenfor området. På kort sigt vil partnerskabet arbejde for at etablere et eller flere demonstrationsprojekter i Indien, der kan være med til at eksponere danske slamløsninger. Partnerskabet vil søge at samarbejde med både offentlige og private indiske partnere. De mere langsigtede mål med partnerskabet er at bidrage til effektivisering af hele spildevandsområdet i Indien og lette adgangen for dansk knowhow og vand- og slamteknologi til det indiske marked.

Baggrund
Ideen om partnerskabet opstod i forbindelse med et besøg i Indien i regi af ”Partnerskabet for spildevandsrensning i Indien”, hvor vandmyndighederne i Delhi efterspurgte løsninger til håndtering af deres store udfordringer med voksende mængder spildevandsslamvand på de lokale anlæg. Samtidig ville initiativet være et godt bidrag til opfølgning på den miljøsamarbejdsaftale, som Indien og Danmark underskrev i september 2009.

Ansvarlig myndighed:
Miljøministeriet/Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K
Tlf.: 72 54 40 00
E-mail: Obfuscated Email

Kontaktperson:
Lotte Kau Andersen
Miljøstyrelsen
Tlf.: 72 54 42 91
E-mail: Obfuscated Email