Miljøeffektive landbrugsteknologier

Partnerskabet for miljøeffektive landbrugsteknologier blev nedsat som et af de fem partnerskaber etableret i forbindelse med Regeringens første handlingsplan til fremme for miljøeffektiv teknologi (2007-2009).

Partnerskabet bestod af syv virksomheder og vidensinstitutioner, samt Miljøstyrelsen og Fødevareministeriet.

Partnerskabet arbejdede med udvikling af nye teknologier, herunder bioteknologiske løsninger af miljøproblemerne ved håndteringen af landbrugets husdyrgødning.

Partnerskabet igangsatte i første del af 2010 teknologiudviklingsprojektet ”fra gylle til rent vand”. Derudover er der blevet iværksat flere udredningsprojekter til afdækning af områdets globale marked, samt de miljømæssige konsekvenser af teknologierne set i et livscyklusperspektiv. Livscyklusanalyserne kan findes på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Partnerskabet blev lukket ned i sidste del af 2010.
For yderligere information kan Kristian Snorre Andersen kontaktes Obfuscated Email