Megavindmøller

Megavind er et partnerskab mellem virksomheder, vidensinstitutioner og Energistyrelsen, som tog sin form i efteråret 2006. Det overordnede formål er at styrke det danske innovationsforspring indenfor vindkraft ved at skabe en sammenhængende strategi for innovation og forskning.
Partnerskabet er katalysator og igangsætter for en styrket afprøvnings-, demonstrations- og forskningsstrategi for vindkraft i Danmark. Det er således sparringspartner for hele branchen i forhold til at styrke det samlede danske innovations- og forskningsmiljø for vindkraft. Partnerskabet har i siden 2006 samarbejdet omkring etablering af et nyt videnscenter, formuleret anbefalinger for demonstration og afprøvning og identificeret fælles indsatsområder for forskning, udvikling og demonstration.

Partnerskabets resultater og anbefalinger kan læses på Megavinds hjemmeside

Megavinds anbefalinger vil fungere som reference for de kommende års strategiske forskning indenfor vindkraft og bliver således den gældende forskningsstrategi for vindkraft i Danmark.

Megavinds styregruppe består af repræsentanter fra:

  • DONG Energy A/S
  • Vestas Wind Systems A/S
  • Siemens Wind Power A/S
  • Balluff ApS
  • Grontmij | Carl Bro
  • Energinet.dk
  • Risø DTU
  • DTU Mekanik
  • Aalborg Universitet
  • Energistyrelsen

Sekretariat for Megavind er:
Vindmølleindustrien
Rosensørns Allé 9, 5. sal
1970 Frederiksberg C
Tlf.: +45 3373 0330 
https://megavind.windpower.org/about-megavind

Kontaktperson:
Karina Lindvig
E-mail:
Tlf.: +45 33 73 03 43
Ansvarlig myndighed:
Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K
Tlf.: +45 33 92 67 00
Email:
Kontaktperson:
Hanne Thomassen
Tlf.: +45 33 92 67 78
E-mail:

Partnerskabet Megavind - nyttige links


Du kan læse mere på Vindmølle- industriens hjemmeside 

Læs Megavinds rapporter om bl.a. Danmarks fremtid som kompetencecentrum for vindkraft, afprøvning og demonstration af vindmøller m.m.