Lokal håndtering af regnvand (LAR)

Partnerskabet blev etableret i april 2011 og er et samarbejde mellem Miljøministeriet (Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen) og Haveselskabet.
I første omgang skal der skabes en platform mellem forskningsinstitutioner, virksomheder, statslige myndigheder, kommuner, anlægsgartnere, kloakmestre, planteskoler, haveejere, m.fl. med det formål at udvikle redskaber til kommuner og andre, som de kan tage i anvendelse, når de ønsker, at borgene i et område afkobler regnvandet fra kloakken. Partnerskabet forventes afsluttet foråret 2012.
Det er Teknologisk Institut (TI), der står som sekretariat og facilitator af partnerskabet.


Partnerskabet skal i første omgang gennem møder og workshops identificere barrierer for, at borgerne afkobler regnvandet fra kloakken. På baggrund heraf igangsættes en række delprojekter, der skal afklare og/eller nedbryde barriererne. Barrierer der skal undersøges i forhold til LAR er f.eks.:
- Lovgivning og administration
- Teknologiske løsninger
- Organisering af borgere og myndigheder
- Borgeradfærd
Projektet gennemføres som et partnerskab med tilskud fra den Handlingsplan for miljøeffektiv teknologi med i alt 500.000 kr.

Baggrund for samarbejdet om lokal håndtering af regnvand (LAR)

Heftige regnskyl og de deraf følgende oversvømmelser har sat fokus på afledning af de store mængder overfladevand og dermed også på kloaksystemerne. Senest set med oversvømmelserne i blandt andet Greve og nord for København.

Miljøministeren har tilkendegivet, at regnvand skal opfattes som en ressource, som ikke kun skal sendes i kloakken. Mange kommuner har ligeledes et ønske om at fremme afkoblingen af regnvand fra kloakken i boligområder, hvor kloakkapaciteten er for lille. Men der er endnu ingen eller få eksempler på, hvordan en kommune med succes kan hjælpe til, at det sker i områder, hvor kommunen ønsker det.

Styregruppe

Styregruppen består af Haveselskabet og Miljøministeriet (Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen)

Kontakt for flere oplysninger:
Jens Schultz Hansen
Miljøstyrelsen, Miljøteknologi
Tel: 72 54 45 22
Mail: Obfuscated Email