Partnerskab for Kemi i Tekstiler

Formålet med partnerskabet var at bidrage til en mindskning af kemikalietrykket i leverandørkæden.

Billede af farvede stoffer på en snor 1170 400.jpg

Baggrund
Tekstilindustrien er én af de mest forurenende brancher i verden. Der anvendes utallige skadelige kemikalier i produktionen af tekstiler, der er et problem i produktionslande, der ofte ligger langt fra Danmark og uden for EU. Dansk tekstilindustri er siden 1980'er faldet til et lavt antal producenter.

En forundersøgelse og en dialog workshop med branchen i 2014 har identificeret interesse for et partnerskab, der har fokus på at mindske kemikalietrykket i leverandørkæden. På grund af tekstilbranchens lange og komplicerede leverandørkæder, kan det være vanskeligt for den danske tekstilbranche at holde styr på brugen af kemikalier i de forskellige led.

Vigtige elementer i partnerskabet har derfor været et fokus på, hvordan man stiller miljøkrav til sine leverandører og bidrager til udvikling af ny teknologi, der kan sænke forbruget af kemikalier.

Styregruppe og deltagere
Styregruppen bestod af Dansk Industri, Dansk Mode & Textil og Danish Fashion Institute.

Partnerskabet for Kemi i Tekstiler bestod af omkring 30 deltagere med tilknytning til tekstilindustrien, som alle forpligtede sig til at dele viden og erfaringer med hinanden. Deltagerne bestod af producenter, importører, forhandlere, brancheorganisationer, designskoler, mærkningsordninger og repræsentanter fra kemikalieområdet. Blandt deltagerne i partnerskabet var Bestseller, Gabriel, Danish Fashion Institute, Dansk Mode & Textil samt Dansk Industri.

Kontaktperson i Miljøstyrelsen: Helle Winther (Obfuscated Email) og Louise Fredsbo Karlsson (Obfuscated Email)

Resultater

Partnerskabet har resulteret i:

  • En projektskitse til et teknologiprojekt om brug af havvand til farvning af tekstiler. Den almindelige praksis er at bruge ferskvand som tilsættes salt. Idéen er, at man derved kan spare ferskvand og tilførsel af salt. Læs projektskitsen.
  • En online vejledning i leverandørstyring med fokus på kemikalier (Guide to supply chain management - Guidelines and requirements for management of chemicals in textiles). Vejledningen ligger på Dansk Mode og Textils hjemmeside. Læs vejledningen. Det er planen at vejledningen skal opdateres halvårligt i første omgang et år frem.

Link til miljørapport: Forundersøgelse vedr. partnerskab om innovation på tekstilområdet, 2014

Link til miljørapport: Kemipartnerskaber på tekstilområdet, 2014 

 

Tidsperiode:

Partnerskabet blev opstartet i januar 2015 og har kørt til og med oktober 2015