Genanvendelse og nyttiggørelse af shredderaffald

Innovationspartnerskabet for Shredderaffald blev etableret i september 2011 med deltagelse af ca. 20 forskellige aktører bl.a. virksomheder, videninstitutioner og myndigheder.

shredderaffald 1170-400

Formålet med partnerskabet var at skabe en ny platform for strategisk samarbejde om genanvendelse og nyttiggørelse af ressourcer i shredderaffald. I første omgang havde partnerskabet særligt fokus på to aktiviteter:

  • Udarbejdelse af grundlag for udvikling af regulering med henblik på at fastsætte krav til håndtering og behandling af shredderaffald, der kan være med til at sikre genanvendelse og nyttiggørelse af potentielle ressourcer i affaldet
  • Udvikling af teknologi, herunder bl.a. at identificere behov for teknologiudvikling i lyset af kommende reguleringskrav og nye markedsmuligheder.

Læs resultaterne af partnerskabet i rapporterne: Partnerskab for shredderaffald - statusrapport for partnerskabets første år (2011/2012) og
Partnerskab for shredderaffald - Statusrapport efter 2. år (2013/2014)

Baggrund

Partnerskabet blev oprettet som led i Miljøministeriets affaldsstrategi '10 og implementeringen af regeringens miljøteknologiske handlingsplan (2010-2011), "Miljøteknologi - til gavn for miljø og vækst".

Styregruppe

Styregruppen for partnerskabet bestod af repræsentanter fra Miljøstyrelsen, DI, DTU, Affald Danmark, Reno Djurs, Force og DHI.

 

Ansvarlig myndighed

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Kontaktpersoner
Trine Leth Kølby
tlf.: 72 54 44 55
e-mail: Obfuscated Email

Lotte Kau Andersen
tlf: 72 54 42 91
e-mail: Obfuscated Email

 

Sekretariat

DHI
Agern Allé 5
2970 Hørsholm

Kontaktperson
Ole Hjelmar
tlf: 45 16 94 05
e-mail: Obfuscated Email

Force Technologgy
Hjortekærsvej 99
2800 Kgs. Lyngby 

Kontaktperson
Jesper Cramer
tlf: 45 15 77 93
e-mail: Obfuscated Email