Genanvendelse af fosfor i spildevand og spildevandslam

Innovationspartnerskabet for genanvendelse af fosfor i affald med særligt fokus på kommunalt spildevand og spildevandsslam blev etableret i december 2011 med deltagelse af ca. 60 aktører bl.a. kommunale forsyningsselskaber, gødningsproducenter, producenter af fosforfældende kemikalier, leverandører af miljøteknologi, rådgivere, videninstitutioner og myndigheder.

Formålet med partnerskabet var at skabe en ny platform for strategisk samarbejde om genvinding og nyttiggørelse af fosfor i affald og særligt fosfor i spildevand og spildevandsslam. Følgende overordnede aktiviteter var i fokus:

  • Udvikling af regulering, herunder at undersøge muligheden for at opstille målsætninger til øget genanvendelse af fosforressourcer i spildevand og spildevandsslam. Dette omfatter bl.a. at afdække miljø-, sundheds- og lovgivningsmæssige barrierer samt fremmende betingelser for genanvendelse af fosfor fra spildevand og spildevandsslam.
  • Udvikling af teknologi, herunder bl.a. at identificere behovet for videreudvikling af eksisterende teknologi og udvikling af ny teknologi.
  • Markedsudvikling, herunder at etablere et grundlag for vurdering af det markedsmæssige potentiale for eksisterende direkte fosforgenanvendelse og for alternative teknologier. Desuden er målet med denne aktivitet at afdække barrierer og fremmende betingelser for markedsudviklingen.

Læse resultaterne af partnerskabet i rapporten Innovationspartner-skab for anvendelse af fosfor fra spildevand og spildevandsslam fra spildevandsforsyninger, Miljøprojekt nr. 1460, 2013

Partnerskabet blev oprettet som led i regeringens affaldsstrategi 2010 og implementeringen af regeringens miljøteknologiske handlingsplan (2010-2011) "Miljøteknologi - til gavn for miljø og vækst".

Styregruppen for partnerskabet bestod af repræsentanter fra Miljøstyrelsen (Linda Bagge og Morten Carlsbæk), DANVA (Helle Katrine Andersen), Landbrug & Fødevarer (Henrik Bang Jensen), Aalborg Universitet (Per Halkjær Nielsen), Videncenter for landbrug (VFL; Anke Stubsgaard) og DHI (Anke Oberender og Peter Andreasen).

Ansvarlig myndighed

Ansvarlig myndighed:
Miljøministeriet/Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Kontaktpersoner:
Linda Bagge/Morten Carlsbæk/ Lotte Kau Andersen
Miljøstyrelsen
Tlf.: 72 54 41 56/ 72 54 41 03/ 72 54 42 91
E-mail: Obfuscated Email Obfuscated Email / Obfuscated Email

Sekretariat

Sekretariat:
DHI
Agern Allé 5
2970 Hørsholm

Kontaktpersoner:
Anke Oberender / Peter Andreasen
Tlf: 45 16 94 69 / 86 20 65 11