Biobrændstoffer

Partnerskabet for biobrændstoffer blev etableret ultimo 2006 efter aftale mellem henholdsvis Miljøministeriet og det daværende Transport- og Energiministerium og de virksomheder, DONG Energy, Statoil og Novozymes, som sammen undersøgte mulighederne for at etablere demonstrationsanlæg til fremstilling af 2. generations bioethanol.

Partnerskabet har i 2007 udarbejdet en generel barriereanalyse for udviklingen og udbredelsen af biobrændstofteknologi i Danmark. Partnerskabet har i den forbindelse afholdt en høring i samarbejde med DI og Dagbladet Information for at belyse de grundlæggende samfundsmæssige præmisser ved valg af satsning på biobrændstoffer, dvs. livscyklusanalyser, samfundsøkonomi, miljø- og naturmæssige og etiske overvejelser mv.

Partnerskabet er lukket i starten af 2010.

Oplysninger om den indsats partnerskabet har gennemført kan fås hos

Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K
Telefon 33 92 67 00
Email: Obfuscated Email