Ballastvand

Partnerskab om Ballastvand blev etableret i januar 2010, og var et samarbejde mellem Naturstyrelsen, Søfartsstyrelsen og Danmarks Rederiforening med sidstnævnte som sekretariat. Partnerskabet arbejder med implementering af Ballastvandskonventionen og støttes af midler fra Handlingsplan for fremme af miljøeffektiv teknologi.

Ballastvand

Ballastvandskonventionen, der er vedtaget i regi af FN´s søfartsorganisation IMO, har til formål at mindske udbredelsen af invasive arter, som bl.a. kan forårsage sygdomme, påvirke badevandet, mennesker, fisk og økosystemerne. Konventionen indebærer, at alle skibe, afhængigt af byggedato og ballastvandkapacitet, enten skal skifte ballastvand eller behandle det med godkendt udstyr om bord. Fra 2016 skal alle skibe behandle ballastvandet. Således er der et stort behov for udvikling af teknologi samt forberedelse af de forvaltningsmæssige krav til certificering, kontrol og håndtering af ballastvand.

Konventionen træder i kraft 12 måneder efter, at den er blevet ratificeret af 30 lande, der til sammen har registreret 35 % af verdens tonnage. Finlands tilslutning til konventionen i september 2016 betyder, at reguleringen træder i kraft den 8. september 2017.

Partnerskabet holdt sit første møde for interessenter i april 2010.  Interessenterne er bl.a. rederier, klassifikationsselskaber, konsulenter og forvaltning, søfartsskoler og ikke mindst virksomheder og producenter af anlæg og systemer til skibe. 

Alle med interesse for ballastvandkonventionen kunne deltage i partnerskabets aktiviteter. Bl.a. blev der gennemført en række workshops i løbet af 2011 og 2012. Partnerskabet er afsluttet i efteråret 2014.

Ansvarlige myndigheder

Naturstyrelsen
Naturenheden

Kontaktperson:
Ulrik Berggreen
Direkte tlf.: 7254 4829
E-mail: Obfuscated Email

Søfartsstyrelsen
Center for maritim regulering

Kontaktperson:
Clea Henrichsen, Civilingeniør
Direkte tlf.: +45 39 17 45 31
E-mail: Obfuscated Email

Sekretariat

Danmarks Rederiforening
Amaliegade 33
1256 København K
Tlf.: +45 33 11 40 88

Kontaktperson:
Peter Wallbohm Olsen, Sekretariatsleder
Direkte tlf.: +45 33 48 92 07