Støj

Ifølge verdenssundhedsorganisationen, WHO, kan støj ved længere tids påvirkning føre til stressrelaterede helbredsproblemer. Derfor er der store sundhedsmæssige gevinster ved at reducere støjbelastningen.

 

Miljøteknologiske udfordringer

Mange mennesker i Danmark er udsat for generende støj som for eksempel støj fra vejtrafik, der er en væsentlig kilde til sygdom og tabte leveår i Danmark. Med butikker og arbejdsplader, der er aktive 24/7, kan der forventes et skærpet krav om fred og ro i aftentimerne og uforstyrret søvn om natten. Der forventes en stigende global efterspørgsel efter grøn teknologi, der kan forebygge og begrænse støj. Danmarks ambitiøse målsætninger for vindkraft har endvidere sat fokus på behovet for at reducere og regulere støj fra vindmøller.

Prioritering

Det Miljøteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) har igennem tiden bl.a. haft fokus på:
• Mindre støj fra vejtrafik
• Reduktion af støj fra bygge- og anlægsarbejder
• Byggematerialer, der begrænser støj

Resultater af indsatsen

Regeringens indsats for fremme af miljøeffektiv teknologi blev lanceret i 2007, og støj har været et fokusområde fra starten. På de forskellige links herunder kan du læse mere om indsatsens resultater på støjområdet.

Bevilgede tilskud

Afsluttede projekter 2007 - 

Nuværede partnerskaber

Afsluttede partnerskaber

MUDP offentliggør løbende opslag om tilskudsmidler til test, udvikling, demonstration, osv. Se opslag her