Luft

Luftforurening i de store byer, fx kvælstofilter, svovldioxid og partikler er på vej til at blive den primære miljørelaterede sundhedsrisiko på verdensplan.

""

Miljøteknologiske udfordringer

En af de store udfordringer er, at stigende verdenshandel øger efterspørgslen på transport. Særligt den internationale skibsfart løfter store dele af denne vækst, og Danmark har som søfartsnation gode forudsætninger for at bidrage til en renere skibsfart. Også vejtransporten er en stor udfordring, hvor danske virksomheder kan levere specialiserede renluft løsninger.

Prioritering

Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) har i 2014 fokus på:

  • Den tætte by’s særlige udfordringer med trængsel og luftforurening
  • Luftforurening fra den globalt voksende skibs- og vejtransport
  • Luftforurening fra energifremstilling og industriproduktion.

Resultater af indsatsen

Regeringens indsats for fremme af miljøeffektiv teknologi blev lanceret i 2007, og indsatsen for renere luft har været et fokusområde siden den første handlingsplan. På de forskellige links herunder kan du læse mere om indsatsens resultater på luftområdet.

Bevilgede tilskud

Afsluttede projekter 2007 - 

Nuværende partnerskaber

Afsluttede partnerskaber

MUDP offentliggør løbende opslag om tilskudsmidler til test, udvikling, demonstration, osv. Se opslag her