Klimatilpasning

I løbet af de næste årtier vil vi gradvist få mere regn, mere vind, højere vandstand og mere ekstremt vejr. Klimaændringerne vil lægge et stort pres på kloaksystemerne og på vores kyster, men løsningen er ikke nødvendigvis at udskifte rørene, så de får en større kapacitet eller at bygge højere diger.

Miljøteknologiske udfordringer

Der er behov for løsninger, som kombinerer varslingssystemer med teknologier og metoder til tilbageholdelse og nedsivning af regnvand og kombinerer brugervenlige varslingssystemer med monitering af risiko for højere vandstand. Der er behov for afløbsteknologier, der bremser, fordeler og renser regnvandet, og løsninger, der sætter fokus på styring af vandudfordringen i det åbne land. 

Prioritering

Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) har i 2014 fokus på:

  • Monitering og brugervenlige varslingssystemer af risiko for højere vandstand samt nedbør og overfladevand
  • Håndtering og rensning af overfladevand i byer og det åbne land
  • Intelligent styring af spildevandssystemer bl.a. på baggrund af bedre varsling
  • Kortlægning og simulering af oversvømmelsesrisici
  • Sikring af værdier ved oversvømmelser

Resultater af indsatsen

Regeringens indsats for fremme af miljøeffektiv teknologi blev lanceret i 2007, og kllimatilpasningsindsatsen har været et fokusområde siden handlingsplanen fra 2010. På de forskellige links herunder kan du læse mere om indsatsens resultater på området.

Bevilgede tilskud

Afsluttede projekter 2007 - 

Nuværede partnerskaber

Afsluttede partnerskaber

MUDP offentliggør løbende opslag om tilskudsmidler til test, udvikling, demonstration, osv. Se opslag her