Kemikalier

En række af de kemikalier, som vi anvender i dag, har uønskede virkninger på miljøet og menneskers sundhed.

""

Miljøteknologisk udfordring

De produkter og materialer, som vi bruger i Danmark, indeholder ofte kemikalieråvarer, der er produceret langt fra Danmark. Derfor er der behov for løsninger, der omfatter hele varekæden. Indsatsen skal fokusere på designfasen, på leverandørkrav til råvarer og på at reducere og erstatte brugen af skadelige kemikalier i produkter og produktionsprocesser til gavn for forbrugere, arbejdstagere og miljø. Samtidig er der behov for løsninger, der bidrager til en mere bæredygtig udnyttelse af ressourcerne og til udvikling af nye materialer og produkter i en biobaseret økonomi.

Prioritering

Det Miljøteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) har i 2014 fokus på:

  • Reduktion af problematiske kemikalier i produkter og produktion
  • Mere miljø- og sundhedsvenlige biocider 

Resultater af indsatsen

Regeringens indsats for fremme af miljøeffektiv teknologi blev lanceret i 2007, og kemikalier har været et fokusområde fra starten. På de forskellige links herunder kan du læse mere om indsatsens resultater på området.

Bevilgede tilskud

Afsluttede projekter 2007 - 

Nuværende partnerskaber

Afsluttede partnerskaber

MUDP offentliggør løbende opslag om tilskudsmidler til test, udvikling, demonstration, osv. Se opslag her