Jordforurening

Jord- og grundvandsforurening fra forurenede grunde er et væsentligt problem både i Danmark og en række andre lande.   I Danmark var der i maj 2008 kortlagt mere end 40.000 forurenede eller muligt forurenede ejendomme i matrikelregisteret.

Der er tale om et bredt spektrum af forureningskilder. Benzin- og servicestationer og andre aktiviteter med olie/benzin udgør sammen med renserier de største grupper af kilder.

Jordforureningsloven blev i 2006 ændret for at målrette og prioritere jordforureningsindsatsen, forenkle reglerne om kortlægning og mindske ulemperne for borgerne, samtidig med at det høje sundhedsmæssige beskyttelsesniveau blev bevaret.

I EU forhandles pt. et rammedirektiv, som bl.a. forventes at forpligte alle medlemsstater til at kortlægge forurenede grunde og udarbejde nationale strategier for håndtering af disse.

Teknologier til begrænsning af jordforurening

For at sikre grundvandet og forebygge sundhedsmæssige problemer, er teknologier til jordrensning og afværgeforanstaltninger vigtige. Danmark er med i front både når det gælder undersøgelsesmetoder og teknologier så som termisk oprensning og kemisk oxidation, og der forventes et stigende europæisk marked for teknologier til begrænsning af jordforurening.

Under det Strategiske Forskningsråd blev der i 2007 afsat midler til forskning i bl.a. teknologier til oprensning af miljø- og sundhedsskadelig jordforurening.

Teknologipuljen, som administreres af Miljøstyrelsen, støtter udvikling og afprøvning af afværge- og rensningsteknologi på jordforureningsområdet.

> Teknologipuljen

Jordforurening - nyttige links

Miljøstyrelsens temaside om jord