Industriens miljøudfordringer

I den skærpede globale konkurrence skal danske virksomheder kunne respondere hurtigt på nye teknologiske eller markeds- og reguleringsmæssige muligheder og udfordringer.

Miljøteknologiske udfordringer

Mange danske industrivirksomheder er dygtige til at reducere udslip og forurening, men der er et øget behov for at kunne økonomisere med knappe naturressourcer, fordi råvaremarkedet har tendens til stigende og svingende priser.

Miljøreguleringen af virksomhederne ændres gradvist. Der introduceres mere rummelige miljøgodkendelser af virksomhederne, og der er et ønske om, at danske virksomheder kommer på forkant af gennemførelsen af EU’s virksomhedsrettede miljødirektiver, så der bliver tid til planlægning og innovation.

Prioritering

Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) har i 2014 fokus på:

  • Danske virksomheders teknologiudvikling skal være på forkant med EU's miljøregulering med særlig fokus på Bedst Tilgængelig Teknologi (BREF)
  • Fremme ressourceeffektivitet og lukkede ressourcekredskøb i virksomheder og mellem virksomheder.

Resultater af indsatsen

Regeringens indsats for fremme af miljøeffektiv teknologi blev lanceret i 2007. På de forskellige links herunder kan du læse mere om indsatsens resultater på området.

Bevilgede tilskud

Afsluttede projekter 2007 - 

Nuværende partnerskaber

Afsluttede partnerskaber

MUDP offentliggør løbende opslag om tilskudsmidler til test, udvikling, demonstration, osv. Se opslag her