Tilskudsprojekter

Forskellige tilskudsprojekter.

Tilskudsprojekter 2013, 2014, 2015

2013

Det homøostatiske hus, hovedansøger: Foreningen for fremtidens Hus, kontakt: Morten Overgaard, Obfuscated Email

Fugt og Skimmelsvamp i krybekældre, hovedansøger: Teknologisk Institut, kontakt: Anne Pedersen

Modificeret træ, hovedansøger: BollerupJensen, kontakt: Anne-Marie Hansen

Miljøvenlig træimprenering, hovedansøger: Danish Wood Technology, kontakt: Claus Holm

Det biologiske hus, hovedansøger: Eentileen, kontakt: Nicholas Bjørndal, Obfuscated Email

Det åndbare Hus, hovedansøger: EVD enterprise, kontakt: Lars Koefoed Jørgensen, Obfuscated Email

Green footprints, hovedansøger: Green solution house, kontakt: Trine Richter, Obfuscated Email

Udvikling af økologisk testhus, hovedansøger: Helt huse, kontakt: Jens Helt Jessen

Naturens eget stråtag - elefantgræs, hovedansøger: Straatagets kontor a/s, kontakt: Jørgen Kaarup (Obfuscated Email)/Frank Bondgaard (Obfuscated Email)

 

2014

Kalkmaling til murfacader, hovedansøger KALK as, kontakt: Rasmus Jørgensen, Obfuscated Email

Bæredygtige ikke-brandbare tang-isoleringsmåtter, hovedansøger: Advance Nonwoven A/S, kontakt: Bodil Pallesen (Obfuscated Email) / Stig Gamborg (Obfuscated Email)

Tangmønning - Udvikling af langtidsholdbar tangmønning, hovedansøger: Tækkefirmaet Storhaven ved Henning Malmmose Johansen til stråtage, kontakt: Bodil Pallesen (Obfuscated Email) / Henning Malmmose (Obfuscated Email)

Det økologiske og bæredygtige stråtag: miljøfordele, udnyttelse af restprodukter og danske naturressourcer, hovedansøger: Carlo F. Christensen A/S, kontakt: Thor Christensen, Obfuscated Email

AUTOMATIC BUILDR, hovedansøger: Eentileen, kontakt: Nicholas Bjørndal, Obfuscated Email

Cirkulært ressource kredsløb for bygningsindpasset ventilationsenhed med varmegenvinding, hovedansøger: Cenergia, kontakt: Peder Vejsig Pedersen, Obfuscated Email

Byggeri i 7 Dimensioner - Kredsløbsdesign i Praksis, hovedansøger: GXN, kontakt: Casper Østergaard Christensen, Obfuscated Email

Grøn teknologi til fjernelse af fosfor og udnyttelse af slam fra decentrale spildevandsanlæg på landet, hovedansøger: Center for recirkulering, kontakt: Peder S. Gregersen, Obfuscated Email

Udvikling af bæredygtigt bindemiddel til tekstilbaseret kompositter og re-cycling system til byggeri, hovedansøger: Really, kontakt: Wickie Meier, Obfuscated Email

 

2015

Genbrug af Mursten, hovedansøger: Gamle Mursten ApS, kontakt: Sidse ZimmermannObfuscated Email

Genanvendelse af knust beton og tegl i nye betonkonstruktioner, hovedansøger: Pelican Denmark Aps, kontakt: Claus Mathiesen

Up-cycling af affaldstræ til 3-D biokompositter til møbel- og byggeindustrien, hovedansøger: Advance nonwoven m. Midform og Duba B8, kontakt: Flemming Werk Obfuscated Email

BUILDR 360 NEPAL, hovedansøger: EentilEen aps, kontakt: Nicholas Bjprndal, partner, Obfuscated Email 

Concrete Expanded Polystyrene Resource Loop, Hovedansøger: PlainTec, kontakt: Søren Kristensen, Obfuscated Email

 

Andre relevante projekter under MUDP er:

Akustisk beklædning i genanvendte tekstiler, hovedansøger: Really Aps, kontakt: Wickie Meier, Obfuscated Email

Gamle mursten skal-produkt på isoleringsbatch, hovedansøger: Gamle Mursten, kontakt: Sidse Zimmermann, Obfuscated Email

Obfuscated Email