Rådgivende udvalg for Økologisk Byggeri (nu nedlagt)

Det rådgivende udvalg for bæredygtigt byggeri Alliander Campus 2014

Det Rådgivende Udvalg for Økologisk Byggeri var nedsat af Miljøministeren til at fremme, følge og vurdere udviklingsmulighederne inden for økologisk byggeri. Det Rådgivende Udvalg fungerede som Miljøstyrelsens sparringspartner i forhold til teknologiudviklingsprojekter. Desuden var det en vigtig del af arbejdet i det Rådgivende Udvalg at fremme vidensopbygnings- og netværksaktiviteter inden for økologisk byggeri gennem en række aktiviteter. Udvalget blev nedlagt i forbindelse med at der blev nedsat en bestyrelse for MUDP.

Det rådgivende udvalg skulle:
• fremme et netværksarbejde blandt aktører, der arbejder med bæredygtigt byggeri, herunder miljøvenlig og energirigtigt byggeri og renovering af huse og almene boliger,
• præcisere indhold i og størrelsen af projekter, der kunne søge midler indenfor rammerne af prioriteringspapiret for grøn teknologimidlerne
• sparre med Miljøministeriet og Klima-, Energi og Bygningsministeriet om udvikling af regulering for området


Læs udvalgets forretningsorden