Demonstrationer af bæredygtige løsninger i byggeriet

Bygningsarkene er bygget op omkring en række temaer i bæredygtigt byggeri, og de udvalgte byggerier i eksempelsamlingen viser på forskellig vis, hvordan disse temaer er blevet grebet an.

Det betyder ikke, at vi har alle bæredygtige byggerier med, men at de valgte byggerier fungerer som demonstration eller illustration af forskellige temaer, og vi håber at flere eksempler kommer til. Bygningsarkene er udarbejdet af Teknologisk Institut sammen med en projektgruppe, som inspiration til store og små bygherrer, rådgivere, entreprenører, håndværkere m.v. De er ikke en facitliste eller anbefaling fra Miljøstyrelsen, men en samling viden til inspiration for at komme videre med bæredygtigt byggeri.

Kontakt:

Signe Kromann-Rasmussen/Helle Winther

Miljøteknologi