Bliv inspireret af spændende bygninger - Bygningsark bæredygtigt byggeri

Når du skal igang med et bæredygtigt byggeri, kan du have brug for viden om og inspiration til, hvad mulighederne er - både som håndværker og bygherre. Måske særligt på et område som bæredygtigt byggeri kan det være en hjælp til at komme igang, at lære af eksisterende erfaringer og dem, der allerede har arbejdet med bæredygtighed på forskellig måde og i forskellig skala.

Derfor har Miljøstyrelsen fået udarbejdet en række bygningsark med bygninger, hvor der er gjort en indsats for bæredygtighed. Du kan se, hvem der har hjulpet med at bygge og blive inspireret til dit eget byggeri, eller til hvordan jeres produkt kunne løfte det bæredygtige byggeri.

Bygningsark

Bygningsarkene er bygget op omkring en række temaer i bæredygtigt byggeri, og de udvalgte byggerier i eksempelsamlingen viser på forskellig vis, hvordan disse temaer er blevet grebet an. Du kan læse mere om temaerne i vejledningen. Det betyder ikke, at vi har alle bæredygtige byggerier med, men at de valgte byggerier fungerer som illustrationer til forskellige temaer, og vi håber at flere eksempler kommer til.

Opgaven er blevet varetaget af Teknologisk Institut for Miljøstyrelsen, som, sammen med en projektgruppe, har udviklet en række bygningsark som inspiration til store og små bygherrer, rådgivere, entrepreneurer, håndværkere m.v. Bygningsarkene er ikke en facitliste eller anbefaling fra Miljøstyrelsen, men en samling viden til inspiration for at komme videre med bæredygtigt byggeri.

Du er velkommen til at bruge bygningsarkene. Du kan også tage ud at se bygningen, og for en del af projekterne er det samtidigt muligt at tale med ejerne, hvis du vil have yderligere viden om proces og arbejde.

Foreningen for Bæredygtige Byer og Bygninger (FBBB) anvender materialet i deres database, som du kan finde via deres hjemmeside (www.fbbb.dk).

Se vejledning til bygningsarkene her

Oversigtsskema

Her har vi stillet bygningerne op i et ark, så du let kan få overblik over de temaer, de har arbejdet med, og hvor de ligger. I er velkommen til at bruge dem i jeres formidling. Vi håber, I får glæde af dem!

Se oversigtsskemaet her.

Se bygningerne her.

Temaer

Er der valgt materialer og konstruktioner med omtanke for miljø?

Er der vist omsorg for ressourceforbrug?

Spiller bygningen en positiv rolle for samfund og brugere?

YM

Ydervæggens/facadens miljøbelastning

FR

Fornybare ressourcer

N

Naturindhold

G

Genbrug og genanvendelighed

DE

Driftsenergi

Æ

Æstetik og kontekst

US

Uønskede stoffer

V

Vandbesparelse

F

Funktionalitet og fleksibilitet

DK

Dekomponérbare konstruktioner

AU

Arealudnyttelse

T

Tilgængelighed

 

 

AØK

Anlægsøkonomi

I

Indeklima