Bæredygtigt byggeri - aktiviteter under indsatsen

Bustur til eksisterende byggeri til inspiration for studerende

Bestyrelsen og Miljøstyrelsen arbejder med at fremme det bæredygtige byggeri gennem styrkelse af netværk og viden og ved at støtte udvikling og udbredelse af konkrete løsninger på området. 

1. Videnopbygningsprojekter, netværk o. lign.

Der er i 2013 igangsat tre projekter om værktøjer, netværk og demonstration af bæredygtigt byggeri

Netværksprojektet har i samarbejde med DAC taget initiativ til en række temamøder, der bringer aktører fra forskellige eksisterende netværk sammen på tværs for at styrke udveksling af viden og synergi i forskellige styrker og reducere eventuelle svagheder ved eksisterende netværk. Opgaven blev koordineret af konsulentfirmaet Pluss.

 

Læs rapport:  Tværgående samarbejde mellem netværk for fremme af bæredygtighed i byggeriet 

Du kan kontakte Helle Winther for yderligere information (Obfuscated Email)

Demonstration - seeing is believing. Mange der skal igang med et bæredygtigt byggeri - store som små, private som professionelle, har brug for viden om og inspiration til, hvad mulighederne er. Især på et stadigt forholdsvist nyt område som bæredygtigt byggeri, er det vigtigt at kunne lære af eksisterende erfaringer. Derfor har Miljøstyrelsen fået udarbejdet en række faktablade om bæredygtigt byggeri på nogle af de eksisternede byggerier.

Opgaven er blevet varetaget af Teknologisk Institut som sammen med en projektgruppe har udviklet en række faktablade som inspiration til store og små bygherrer, rådgivere, entrepreneurer, håndværkere mv. Faktabladene er ikke en facitliste eller anbefaling fra Miljøstyrelsen, men en samling viden til inspiration for at komme videre med bæredygtigt byggeri

Du er velkommen til at bruge faktabladene og  tage ud og se bygningen og for en del af projekterne er det samtidigt muligt at tale med ejerne for yderligere viden om proces og arbejde. Foreningen for Bæredygtige Byer og Bygninger (FBBB) anvender materialet i deres som du kan finde via deres hjemmeside (www.fbbb.dk).

Faktablade Bæredygtigt Byggeri 

 

2. Tilskud til miljøteknologiske projekter på bæredygtigt byggeri

Miljøteknologisk udvikling er væsentligt for at kunne implementere effektive miljøløsninger på byggeområdet. 

Projekter der har fået tilskud fra MUDP

Se her for information om tilskudsmuligheder, ansøgningsrunder

3. Substitutionsdatabase 

Som en del af indsatsen for at fremme bæredygtigt byggeri blev en del af midlerne (400.000 kr.) afsat til at afklare muligheder og behov for en substitutionsdatabase som platform for bedre information om byggevarer. Konsulentfirmaet COWI vandt opgaven med dette arbejde og afrapporterer i denne rapport skriftligt deres resultater. Se rapport.