Bæredygtigt byggeri

Det Åndbare Hus i Ringsted

Regeringen og Enhedslisten har, som en delaftale under Finansloven for 2013, afsat 20 mio. kr. under MUDP til økologisk byggeri. I sommeren 2013 blev det aftalt at anvende yderligere 33 mio.kr. i perioden 2014-2016. I forbindelse med FL15 er det aftalt at sætte 10 mio kr af hvert år i 2017 og 2018 til bæredygtigt byggeri.

Indsatsen skal fremme det bæredygtige og økologiske byggeri og sikre, at vi i Danmark bliver bedre til at omsætte gode ideer og projekter til konkurrencedygtige miljøløsninger og dermed arbejdspladser.

Til at styrke indsatsen blev der nedsat et Rådgivende Udvalg for Økologisk Byggeri , der havde til formål at fremme, følge og vurdere udviklingsmulighederne for økologisk og bæredygtigt byggeri. Rådet er nu nedlagt, da der er indsat en bestyrel for MUDP. Se mere om bestyrelsen her.

En central del af indsatsen er at fremme dansk miljøteknologi gennem tilskud til test, udvikling og demonstration af teknologier der kan fremme økologisk og bæredygtigt byggeri. Tildelingen af tilskud sker på baggrund af annoncering fra Miljøstyrelsen. Tilskudsprojekter

En anden indsats har været udvikling af bygningsark for demonstrationsbyggerier indenfor bæredygtigt byggeri på forskellige temaer. Du kan læse mere her og se bygningsarkene til inspiration.

Hvis du er interesseret i at modtage nyheder om kommende annoncerunder eller miljøteknologi generelt kan du tilmelde sig nyhedservice

Kontakt sekretariatet

Bjørn Olsen

Title: Fuldmægtig
Phone: +45 20554204

Ingrid Danielsen

Title: Forstkandidat
Phone: +45 20554503