Affald og ressourcer

Affaldsmængderne skal minimeres, og en mere effektiv ressourceanvendelse skal fremmes. Der er behov for at genanvende ressourcerne i affaldet bedre og recirkulerede materialer skal anvendes i nye produkter.

""

Miljøteknologiske udfordringer

Ressourcer findes ikke kun i miner, men også i skraldecontainere, bygninger, spildevand m.v. Nye løsninger skal have fokus på høj kvalitet i genanvendelsen og at fjerne problematiske stoffer fra ressourcekredsløbet. Dette er udgangspunktet for regeringens ressourcestrategi 2013: Danmark uden affald

Strategien har som mål at øge genanvendelse af ressourcerne i affaldet og forbrænde mindre.

Prioritering

Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) har i 2014 fokus på:

• Øget genanvendelse af ressourcerne i det organiske affald med et skifte i retning af øget bioforgasning, hvor energien skal udnyttes bedst muligt samtidigt med, at næringsstoffer ol. indvindes
• Øget genanvendelse af de tørre materialer i affaldet, fx elektronik-, metal og plastaffald - fra indsamling og sortering over oparbejdning til anvendelse af de recirkulerede materialer
• Øget kvalitet i genanvendelsen af bygge- og anlægsaffald
• Nyttiggørelse af recirkulerede materialer ved udvikling og produktion af nye produkter.

Resultater af indsatsen

Regeringens indsats for fremme af miljøeffektiv teknologi blev lanceret i 2007. Affald og ressourcer har været et fokusområde siden 2010. På de forskellige links herunder kan du læse mere om indsatsens resultater på affalds- og ressourceområdet.

Bevilgede tilskud

Afsluttede projekter 2007 - 

Nuværende partnerskaber

Afsluttede partnerskaber

MUDP offentliggør løbende opslag om tilskudsmidler til udvikling, test og demonstration, osv. Se aktuelle opslag her